icoon-bedrijven

Bedrijven

Ook voor bedrijven en instellingen onderzoekt De AfvalSpiegel de afvalsamenstelling. Daarnaast worden de afvoercontracten geanalyseerd. Op basis hiervan wordt een optimalisatieadvies opgesteld. De implementatie van dit advies leidt nagenoeg altijd tot (aanzienlijke) kostenbesparingen. In een vervolgfase wordt naar de organisatie gekeken. De ‘afvaldragers’ en werkwijzen worden in kaart gebracht. Er wordt gekeken hoe afval intern aan de bron ontstaat, hoe afval voorkomen kan worden en op welke wijze het als grondstof apart gehouden kan worden. Dit leidt tot een meerjarig verbeterplan en maatregelenmatrix. De organisatie wordt hierdoor ‘afvalproof’ en onderscheidt zich daarmee positief naar klanten en samenleving.

Afval is de
moeite waard.

Bezoekadres
Kraaivenstraat 21-15
5048 AB, Tilburg

Postadres
Postbus 10311
5000 JH, Tilburg

Contact
085 – 773 19 95
info@deafvalspiegel.nl
 
 
 
 
© De AfvalSpiegel 2018 • Website door Toffey • Design door Evers + de Gier