Ik geef advies

 

Een nieuwe manier van afval inzamelen of een ander afvalbeleidsplan in uw gemeente of organisatie? Ik ben er voor ieder afvalvraagstuk. Ik geef u graag advies en steek net zo makkelijk de handen uit de mouwen. Samen komen we tot meer gescheiden afvalinzameling en minder restafval.

Voorbeelden van mijn projecten

Nieuw afvalplan voor Gilze en Rijen

Samen met de gemeente Gilze en Rijen stelde De AfvalSpiegel een nieuw afvalplan op. De inwoners moeten vanaf nu hun afval beter gaan scheiden, zodat er minder restafval overblijft. De AfvalSpiegel ondersteunde zowel bij de besluitvorming als bij de uitvoering van het project.

Zo stonden we de gemeenteraad te woord, maar ontwierpen we ook de communicatie rondom het wegbrengen van het restafval (met de nieuwe milieupas) en trainden we nieuwe afvalcoaches. De AfvalSpiegel coördineerde ook de plaatsing van de ondergrondse containers voor het restafval, en stemde af met derden dat het herbruikbaar afval wordt aan huis opgehaald.

Voor, tijdens en na de invoering van het afvalplan ondersteunt De AfvalSpiegel ook het klant contact centrum van de gemeente. Op termijn evalueert De AfvalSpiegel of de inwoners daadwerkelijk het afval beter zijn gaan scheiden.

Scenario’s schetsen in Rheden

De raad van de gemeente Rheden wilde een bewonersconsultatie om het draagvlak te peilen voor een aantal scenario’s voor de toekomstige inzameling van afval. Via een online keuzewijzer, verzorgd door De AfvalSpiegel, presenteerde de raad aan alle inwoners vijf scenario’s voor de inzameling van restafval, GFT-afval, PMD en papier.

Bij elk scenario stond een duidelijke uitleg over wat de keuze betekent voor het scheidingspercentage, voor de wijze van inzameling van de verschillende afvalstromen en wat de consequenties zijn voor de afvalstoffenheffing. De keuzes varieerden van ‘geen wijziging’ tot ‘grote wijziging’. Mede op basis van de uitkomsten van deze bewonersconsultatie maakte de gemeente een keuze voor de toekomstige afvalinzameling.

Wil je meer weten of ook mijn advies? Mail naar Ton Daamen!

“De AfvalSpiegel is een kleine organisatie met veel kennis. Ze stellen de juiste vragen en hanteren een goede prijs/kwaliteit verhouding.”
- Karel van Twist, Gemeente Drimmelen
“Ik ben positief over de rol van De AfvalSpiegel als begeleider van het 100-100-100 traject in Loon op Zand. Ze stelden de deelnemers prikkelende vragen en gaven opbouwende feedback.”
– Marjolein Holster, Renewi
“Bij een honderdtal gemeenten neemt De AfvalSpiegel een kijkje in de keuken. Dat maakt de organisatie ontzettend deskundig.”
– Rens Hoffmann, Gemeente Waalwijk

Mijn opdrachtgevers

Afval is de
moeite waard.