Ik geef advies

 

Een nieuwe manier van afval inzamelen of een ander afvalbeleidsplan in uw gemeente of organisatie? Ik ben er voor ieder afvalvraagstuk. Ik geef u graag advies en steek net zo makkelijk de handen uit de mouwen. Samen komen we tot meer gescheiden afvalinzameling en minder restafval.

Voorbeelden van mijn projecten

Afvalplan Gilze Rijen

Nieuw afvalplan voor Gilze en Rijen

Samen met de gemeente Gilze en Rijen stelde De AfvalSpiegel een nieuw afvalplan op. De inwoners moeten vanaf nu hun afval beter gaan scheiden, zodat er minder restafval overblijft. De AfvalSpiegel ondersteunde zowel bij de besluitvorming als bij de uitvoering van het project.

Zo stonden we de gemeenteraad te woord, maar ontwierpen we ook de communicatie rondom het wegbrengen van het restafval (met de nieuwe milieupas) en trainden we nieuwe afvalcoaches. De AfvalSpiegel coördineerde ook de plaatsing van de ondergrondse containers voor het restafval, en stemde af met derden dat het herbruikbaar afval wordt aan huis opgehaald.

Voor, tijdens en na de invoering van het afvalplan ondersteunt De AfvalSpiegel ook het klant contact centrum van de gemeente. Op termijn evalueert De AfvalSpiegel of de inwoners daadwerkelijk het afval beter zijn gaan scheiden.

Scenario’s schetsen in Rheden

De raad van de gemeente Rheden wilde een bewonersconsultatie om het draagvlak te peilen voor een aantal scenario’s voor de toekomstige inzameling van afval. Via een online keuzewijzer, verzorgd door De AfvalSpiegel, presenteerde de raad aan alle inwoners vijf scenario’s voor de inzameling van restafval, GFT-afval, PMD en papier.

Bij elk scenario stond een duidelijke uitleg over wat de keuze betekent voor het scheidingspercentage, voor de wijze van inzameling van de verschillende afvalstromen en wat de consequenties zijn voor de afvalstoffenheffing. De keuzes varieerden van ‘geen wijziging’ tot ‘grote wijziging’. Mede op basis van de uitkomsten van deze bewonersconsultatie maakte de gemeente een keuze voor de toekomstige afvalinzameling.

Meer projecten

Afvalproeven in de gemeente Veere

Voordat de gemeente Veere een nieuw afvalbeleid opstelt, komen er enkele proeven met afval. Bij de proeven gaat de aandacht uit naar het beter scheiden van gft-afval en papierinzameling bij vakantiewoningen. Ook wil de gemeente inzetten op de vermindering van restafval.

De AfvalSpiegel begeleidt de gemeente met de proeven, die driekwart jaar duren. Zo organiseren we inloopavonden voor bewoners, beheren we de mailbox over de proeven en maken we nieuwsbrieven. Daarnaast voeren we overleg met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), dorpsraden en werkgroepen.

Afvalproeven Veere

Aanbestedingsproces voor klein chemisch afval

Voor de inzameling en verwerking van klein chemisch afval van huishoudens, zochten RWM, RD4 en RD-Maasland een nieuwe marktpartij. De AfvalSpiegel kreeg de opdracht om het volledige aanbestedingsproces voor te bereiden en uit te voeren. Dit betekende onder meer het opstellen van een aanbestedings-document, het verstrekken van inlichtingen, het beoordelen van inschrijvingen en het opstellen van een gunningsadvies.

De AfvalSpiegel coördineerde de hele aanbesteding en bewaakte de planning. Ook werkten we nauw samen met de vertegenwoordigers van de drie reinigingsdiensten. Zowel RWM, RD4 als RD-Maasland sloten elk een eigen overeenkomst met de verkozen marktpartij, echter allen onder dezelfde condities en tegen dezelfde tarieven.

De afvallogistiek van Park Zuiderhout

Park Zuiderhout in Teteringen is partner in de Green Deal met de gemeente Breda en wil daarmee (milieu)winst behalen. Daarom gaat Park Zuiderhout het eigen afval nader bekijken. Ze hebben De AfvalSpiegel gevraagd alle afvalstromen die vrijkomen in kaart te brengen en advies uit te brengen over de optimalisatie van de logistieke processen, afvalpreventie en de afvoer van de afvalstromen.

Hiervoor voerde De AfvalSpiegel gesprekken met de afvalinzamelaar, deed marktonderzoek, bekeek de afvallogistiek en maakte een optimalisatieplan en een kostenberekening.

Ondersteunen van de beleidsmedewerker in Ede

De gemeente Ede ging in 2018 over op het invoeren van diftar. Om tijdig klaar te zijn voor 1 januari bleek dat de beleidsmedewerker onvoldoende tijd had voor alle voorbereidende werkzaamheden. Daarom sprong De AfvalSpiegel bij. Zo hielpen we bij het beantwoorden van vragen van inwoners (via de mailbox).

Verder heeft De AfvalSpiegel diverse beleidsdocumenten opgesteld met de bijbehorende collegevoorstellen. Samen met een gemeentelijke medewerker besteedde De AfvalSpiegel veel aandacht aan het opzetten van luierinzameling in Ede bij verschillende scholen, kinderdagverblijven en andere centrale plekken waar veel ouders komen. Met deze ondersteuning kon de gemeente toch op tijd van start met de invoering van de diftar.

Wil je meer weten of ook mijn advies? Mail naar Ton Daamen!

“De AfvalSpiegel is een kleine organisatie met veel kennis. Ze stellen de juiste vragen en hanteren een goede prijs/kwaliteit verhouding.”
- Karel van Twist, Gemeente Drimmelen
“Ik ben positief over de rol van De AfvalSpiegel als begeleider van het 100-100-100 traject in Loon op Zand. Ze stelden de deelnemers prikkelende vragen en gaven opbouwende feedback.”
– Marjolein Holster, Renewi
“Bij een honderdtal gemeenten neemt De AfvalSpiegel een kijkje in de keuken. Dat maakt de organisatie ontzettend deskundig.”
– Rens Hoffmann, Gemeente Waalwijk

Mijn opdrachtgevers

Afval is de moeite waard.