Artikelen

Bak open, ‘afval’ erin, deksel dicht en niemand ziet het meer. Dat is wat het gros van de mensen denkt zodra ze hun afval in de container gooien. Die aanname is niet helemaal juist. Om de samenstelling van het restafval te onderzoeken sorteert het veldteam van De AfvalSpiegel dit afval...

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine PET-flesjes (< 1 liter) ingevoerd en per 31 december 2022 volgt ook op blik. Nederlanders krijgen dan 15 cent statiegeld terug. Het doel van het statiegeldsysteem is het voorkomen van zwerfafval. Gemeenten kunnen daarnaast verwachten dat met de invoering van statiegeld ook...

Na een flinke stijging in 2020 met gemiddeld 8,2%, gaat in 2021 de afvalstoffenheffing wederom omhoog met gemiddeld 7,3%, zo onderzocht Vereniging Eigen Huis. En ook COELO publiceerde recent cijfers over de 40 grootste gemeenten. Eigen Huis laat zien dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. De grote...

De landelijk groeiende vervuiling van ingezameld PMD was de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws. Dat de vervuiling toeneemt klopt, maar de oorzaak van de stijging ligt genuanceerd. Een feitelijke onderbouwing van waar die vervuiling vandaan komt is belangrijk, omdat dit gevolgen heeft voor de uiteindelijke oplossingen die gemeenten zoeken...

Sinds een jaar of tien is de minicontainer voor papier en karton aan huis met een gestage opmars bezig. De belangrijkste reden hiervoor is dat met een papiercontainer meer papier wordt ingezameld dat anders in het restafval belandt. Zo draagt de papiercontainer bij aan het behalen van de VANG-doelstellingen, waarvoor...

Biologisch afbreekbare zakjes die consumenten gebruiken als inzamelmiddel voor etensresten en groente- en fruitafval winnen aan populariteit. Maar echt gewenst in het GFT-afval zijn ze niet. Ze verstoren het composteerproces en zijn voor de verwerker moeilijk te onderscheiden van echt plastic. Gemeenten zien de zakjes juist als een welkom hulpmiddel...

Het is inmiddels een jaar geleden dat de gemeente Amsterdam groen licht kreeg van het Amsterdamse gerechtshof voor de invoering van de JA/JA-sticker. Toch is het juridische getouwtrek over de sticker nog niet afgelopen: een uitspraak van de Hoge Raad wordt in het najaar van 2021 verwacht. Veel gemeenten stellen...

Het is weer bijna zover: tijd om een aanvraag in te dienen voor de zwerfafvalvergoeding. In Nederland maken alle gemeenten aanspraak op deze vergoeding van Nederland Schoon. Minstens één keer per jaar moet de gemeente daarvoor zo’n 50 gebieden toetsen op de hoeveelheid zwerfafval. Veel gemeenten voeren een schouwing uit...

Sinds jaar en dag verzorgen verenigingen vaak de inzameling van oud papier. Tegenwoordig nemen steeds meer gemeenten de inzameling zelf over. De ene gemeente bouwt langzaam de vergoeding voor de verenigingen af, de ander zoekt actief naar alternatieve tegenprestaties om de vergoeding in stand te houden. Wat zorgt voor deze...

Afval is de moeite waard.