Nieuws

Tegenwoordig mag de chipszak wél in het PMD. Is gemak van het scheiden belangrijker dan de mogelijkheid tot recycling? En wat moeten gemeenten naar hun inwoners communiceren?...

Het afgelopen half jaar vergeleken de meest gangbare inzamelmiddelen voor textiel en zetten de belangrijkste conclusies op een rijtje. Wat blijkt: ieder inzamelmiddel heeft zo z’n voor- en nadelen....

Het afgelopen half jaar volgden we bij zes verschillende gemeenten de inzameling van textiel: van het aanbieden door de burger tot aan het sorteercentrum. Het leverde belangrijke inzichten op. Zo bestaan er verschillende interpretaties van ‘textielvervuiling’. ...

Steeds vaker treft De AfvalSpiegel asbest aan tijdens sorteeranalyses van het restafval. Burgers brengen met dit kankerverwekkende afval niet alleen onze analisten in gevaar, maar ook de beladers die het afval inzamelen. Hoe asbest veilig af te voeren, blijkt per gemeente te verschillen....

Ook in tijden van corona blijven Nederlanders hun afval evenveel scheiden. Dit blijkt uit een voorzichtige eerste analyse van onze recente onderzoeken naar de samenstelling van het restafval in een aantal gemeenten. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen?...

Per 1 juli 2021 krijgen Nederlanders 15 cent statiegeld terug voor ingeleverde kleine plastic flesjes (< 1 liter). Hoeveel PET-flesjes zitten straks niet meer in het ingezamelde PMD? Oftewel: hoeveel inkomsten loopt een gemeente straks mis? ...

In iedere gemeente komt het wel eens voor: het ingezamelde GFT-afval is dermate vervuild dat de verwerker het niet accepteert. Een dure grap, zeker als dit steeds vaker gebeurt. Hoe kan een gemeente de vervuiling van GFT het beste aanpakken?...

In deze coronatijden worden de milieustraten overspoeld met grof afval, nu iedereen thuis de boel opruimt. Hierdoor worden gemeenten nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Want waar we doorgaans vooral bezig zijn met het terugdringen van het fijn restafval, is het grof restafval een ondergeschoven kindje....

Bij bewonersonderzoeken stellen wij vaak de vraag wat de belangrijkste reden is voor mensen om afval te scheiden. Hierdoor is het mogelijk voor ons om de antwoorden van inwoners uit verschillende hoeken van Nederland naast elkaar te leggen. De meeste mensen noemen ‘beter voor het milieu’ als motivatie....

Afval is de moeite waard.