Nieuws

In vrijwel alle gemeenten bestaat het restafval voor een groot gedeelte uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT). In 2018 was dat bij de gemiddelde Nederlander 40%. Een dilemma dat geen simpele oplossing kent. Hoe zit het nou eigenlijk?...

Je hoort het overal; Nederland wil toe naar minder restafval en meer herbruikbare grondstoffen. Waar blijft de kwaliteit van de herbruikbare stromen? De laatste jaren zien we de kwaliteit van de fracties PMD, GFT en textiel namelijk alleen maar afnemen. ...

Afgelopen maandag was het weer zover: de zwerfafvaldag voor de eerstejaars leerlingen van het Maurick college in Vught. De actiedag richt zich elk jaar op bewustwording van zwerfafval en het gedrag van de leerlingen zelf rondom afval. ...

De laatste weken komen geregeld acties voorbij over het opruimen van zwerfafval. Vrijwilligers slaan de handen ineen om hun eigen buurt schoon te maken. Steeds vaker in samenwerking met de gemeente. Hoe maak je als gemeente nou een goede zwerfafvalaanpak? En hoe weet je of de aanpak ook echt werkt?...

Wellicht de grootste afvaluitdaging in deze tijd: afval scheiden in de grote stad. Steeds meer mensen vestigen zich in steden, waar geen laagdrempelige oplossingen beschikbaar zijn voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Wat is nou de beste oplossing voor de binnenstad en de hoogbouw?...

Jong geleerd is oud gedaan. Thuis moet je je afval scheiden, waarom niet ook op school? Niet voor niets zijn veel gemeenten geïnteresseerd om scholen te betrekken bij het scheiden van afval. Scholen hebben een voorbeeldfunctie. Waarom gebeurt dit nog niet overal?...

De afgelopen tijd zien we bij steeds meer gemeenten een nieuwe functie ontstaan: de afvalcoach. De functie is in het leven geroepen om inwoners van een gemeente te helpen zo goed mogelijk hun afval te scheiden, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft. ...

Waar gemeenten in hun pogingen de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen vooral lijken te focussen op containers aan huis, moet de milieustraat niet vergeten worden. Want hier komt veel (grof) restafval naartoe, terwijl de kosten voor de verbrandingsoven stijgen. Hoe kan de gemeente hier nog besparen?...

Afval is de moeite waard.