Nieuws

Ook in tijden van corona blijven Nederlanders hun afval evenveel scheiden. Dit blijkt uit een voorzichtige eerste analyse van onze recente onderzoeken naar de samenstelling van het restafval in een aantal gemeenten. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen?...

Per 1 juli 2021 krijgen Nederlanders 15 cent statiegeld terug voor ingeleverde kleine plastic flesjes (< 1 liter). Hoeveel PET-flesjes zitten straks niet meer in het ingezamelde PMD? Oftewel: hoeveel inkomsten loopt een gemeente straks mis? ...

In iedere gemeente komt het wel eens voor: het ingezamelde GFT-afval is dermate vervuild dat de verwerker het niet accepteert. Een dure grap, zeker als dit steeds vaker gebeurt. Hoe kan een gemeente de vervuiling van GFT het beste aanpakken?...

In deze coronatijden worden de milieustraten overspoeld met grof afval, nu iedereen thuis de boel opruimt. Hierdoor worden gemeenten nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Want waar we doorgaans vooral bezig zijn met het terugdringen van het fijn restafval, is het grof restafval een ondergeschoven kindje....

Bij bewonersonderzoeken stellen wij vaak de vraag wat de belangrijkste reden is voor mensen om afval te scheiden. Hierdoor is het mogelijk voor ons om de antwoorden van inwoners uit verschillende hoeken van Nederland naast elkaar te leggen. De meeste mensen noemen ‘beter voor het milieu’ als motivatie....

Nu de vervuiling van herbruikbare soorten afval toeneemt, werpt de vraag zich op hoe realistisch het is om toe te willen naar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2025. Veel gemeenten zitten hier nog mijlenver vandaan....

Woon je in een appartement, flat of bovenwoning, dan heb je niet altijd de mogelijkheid om afval te scheiden. Dat is best begrijpelijk, want gescheiden afval inzamelen in de hoogbouw wijkt sowieso af van de reguliere afvalinzameling. ...

Na ruim 25 jaar werken voor De AfvalSpiegel (voorheen Bureau Milieu & Werk) gaat onze collega Leny van der Ende met pensioen. In die lange periode heeft ze veel ervaring opgedaan bij legio gemeenten op het gebied van afval. Nu ze stopt deelt ze graag enkele van haar belangrijkste inzichten....

Afval scheiden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Leg het daarom duidelijk uit. Dat lijkt simpel, maar moeilijk taalgebruik ligt al snel op de loer. Je staat er niet vaak bij stil, maar 1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. Dit betekent dat je een grote groep beter kan bereiken...

Afval is de moeite waard.