Nieuws

Het is weer bijna zover: tijd om een aanvraag in te dienen voor de zwerfafvalvergoeding. In Nederland maken alle gemeenten aanspraak op deze vergoeding van Nederland Schoon. Minstens één keer per jaar moet de gemeente daarvoor zo’n 50 gebieden toetsen op de hoeveelheid zwerfafval. Veel gemeenten voeren een schouwing uit...

Sinds jaar en dag verzorgen verenigingen vaak de inzameling van oud papier. Tegenwoordig nemen steeds meer gemeenten de inzameling zelf over. De ene gemeente bouwt langzaam de vergoeding voor de verenigingen af, de ander zoekt actief naar alternatieve tegenprestaties om de vergoeding in stand te houden. Wat zorgt voor deze...

Er zijn genoeg gemeenten die luiers gescheiden inzamelen, maar hoeveel luiers worden ook echt gerecycled? De verwerking van luiers en incontinentiemateriaal is nog volop in ontwikkeling, waardoor er momenteel landelijk een capaciteitstekort is als het gaat om recycling. Hoe staat dit ervoor in Nederland? Wat gebeurt er eigenlijk met de...

De techniek van luiers recyclen is nog volop in ontwikkeling en er is op dit moment nog niet genoeg capaciteit om alle luiers van Nederland ook daadwerkelijk om te zetten in grondstoffen. Toch stappen gemeenten over op het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Welke redenen zijn er om luiers...

Tegenwoordig mag de chipszak wél in het PMD. Is gemak van het scheiden belangrijker dan de mogelijkheid tot recycling? En wat moeten gemeenten naar hun inwoners communiceren?...

Het afgelopen half jaar vergeleken de meest gangbare inzamelmiddelen voor textiel en zetten de belangrijkste conclusies op een rijtje. Wat blijkt: ieder inzamelmiddel heeft zo z’n voor- en nadelen....

Het afgelopen half jaar volgden we bij zes verschillende gemeenten de inzameling van textiel: van het aanbieden door de burger tot aan het sorteercentrum. Het leverde belangrijke inzichten op. Zo bestaan er verschillende interpretaties van ‘textielvervuiling’. ...

Steeds vaker treft De AfvalSpiegel asbest aan tijdens sorteeranalyses van het restafval. Burgers brengen met dit kankerverwekkende afval niet alleen onze analisten in gevaar, maar ook de beladers die het afval inzamelen. Hoe asbest veilig af te voeren, blijkt per gemeente te verschillen....

Ook in tijden van corona blijven Nederlanders hun afval evenveel scheiden. Dit blijkt uit een voorzichtige eerste analyse van onze recente onderzoeken naar de samenstelling van het restafval in een aantal gemeenten. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen?...

Afval is de moeite waard.