Nieuws

Sinds een jaar of tien is de minicontainer voor papier en karton aan huis met een gestage opmars bezig. De belangrijkste reden hiervoor is dat met een papiercontainer meer papier wordt ingezameld dat anders in het restafval belandt. Zo draagt de papiercontainer bij aan het behalen van de VANG-doelstellingen, waarvoor...

Biologisch afbreekbare zakjes die consumenten gebruiken als inzamelmiddel voor etensresten en groente- en fruitafval winnen aan populariteit. Maar echt gewenst in het GFT-afval zijn ze niet. Ze verstoren het composteerproces en zijn voor de verwerker moeilijk te onderscheiden van echt plastic. Gemeenten zien de zakjes juist als een welkom hulpmiddel...

Het is inmiddels een jaar geleden dat de gemeente Amsterdam groen licht kreeg van het Amsterdamse gerechtshof voor de invoering van de JA/JA-sticker. Toch is het juridische getouwtrek over de sticker nog niet afgelopen: een uitspraak van de Hoge Raad wordt in het najaar van 2021 verwacht. Veel gemeenten stellen...

Het is weer bijna zover: tijd om een aanvraag in te dienen voor de zwerfafvalvergoeding. In Nederland maken alle gemeenten aanspraak op deze vergoeding van Nederland Schoon. Minstens één keer per jaar moet de gemeente daarvoor zo’n 50 gebieden toetsen op de hoeveelheid zwerfafval. Veel gemeenten voeren een schouwing uit...

Sinds jaar en dag verzorgen verenigingen vaak de inzameling van oud papier. Tegenwoordig nemen steeds meer gemeenten de inzameling zelf over. De ene gemeente bouwt langzaam de vergoeding voor de verenigingen af, de ander zoekt actief naar alternatieve tegenprestaties om de vergoeding in stand te houden. Wat zorgt voor deze...

Er zijn genoeg gemeenten die luiers gescheiden inzamelen, maar hoeveel luiers worden ook echt gerecycled? De verwerking van luiers en incontinentiemateriaal is nog volop in ontwikkeling, waardoor er momenteel landelijk een capaciteitstekort is als het gaat om recycling. Hoe staat dit ervoor in Nederland? Wat gebeurt er eigenlijk met de...

De techniek van luiers recyclen is nog volop in ontwikkeling en er is op dit moment nog niet genoeg capaciteit om alle luiers van Nederland ook daadwerkelijk om te zetten in grondstoffen. Toch stappen gemeenten over op het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Welke redenen zijn er om luiers...

Tegenwoordig mag de chipszak wél in het PMD. Is gemak van het scheiden belangrijker dan de mogelijkheid tot recycling? En wat moeten gemeenten naar hun inwoners communiceren?...

Het afgelopen half jaar vergeleken de meest gangbare inzamelmiddelen voor textiel en zetten de belangrijkste conclusies op een rijtje. Wat blijkt: ieder inzamelmiddel heeft zo z’n voor- en nadelen....

Afval is de moeite waard.