Nieuws

Na ruim 25 jaar werken voor De AfvalSpiegel (voorheen Bureau Milieu & Werk) gaat onze collega Leny van der Ende met pensioen. In die lange periode heeft ze veel ervaring opgedaan bij legio gemeenten op het gebied van afval. Nu ze stopt deelt ze graag enkele van haar belangrijkste inzichten....

Afval scheiden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Leg het daarom duidelijk uit. Dat lijkt simpel, maar moeilijk taalgebruik ligt al snel op de loer. Je staat er niet vaak bij stil, maar 1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. Dit betekent dat je een grote groep beter kan bereiken...

Daalt in jouw gemeente de hoeveelheid restafval na invoering van een nieuw inzamelsysteem, bijvoorbeeld diftar? Houd dan ook rekening met ‘verdwenen’ afval. De afname van de hoeveelheid restafval kan meestal niet volledig worden verklaard door extra gescheiden ingezameld afval. Waar blijft dit afval en waarom wil je dit liever niet?...

Afgelopen vrijdag ging een overgrote meerderheid van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG akkoord met het pakket aan nieuwe afspraken over kunststof verpakkingen. ...

De Volkskrant schreef het vorige week nog: veel gemeenten halen de 100 kilo restafval per inwoner per jaar niet. Hier is een wijziging in de afvalinzameling voor nodig. Maar welke systematiek levert het beste resultaat op?...

Inmiddels voormalig wethouder Richard de Mos van de gemeente Den Haag deed menig afvalexpert de wenkbrauwen fronsen toen hij een maand geleden een interessante proef aankondigde. De gemeente laat het bijgeplaatste afval liggen, “om het goed aanbieden van vuil in de botte hoofden van afvalhufters te krijgen”. Maar wat werkt...

Gisteren besloot het gerechtshof in Amsterdam dat de gemeente Amsterdam met de invoering van JA/JA stickers in haar recht staat. De uitspraak in het hoger beroep betekent voor veel gemeenten in Nederland groen licht voor het invoeren van het nieuwe systeem. Een domper voor de folderbranche, maar een goede stap...

Als bij je inwoners tijdens een hittegolf de maden uit de bak kruipen, duurt het meestal niet lang voordat de eerste raadsleden gaan vragen om een wekelijkse inzameling van GFT-afval. Want die stinkende bakken moeten de inwoners bespaard blijven. Het verhogen van de service is niet verkeerd natuurlijk, maar na...

Afval is de moeite waard.