Papiercontainer verovert permanente plek aan huis

Sinds een jaar of tien is de minicontainer voor papier en karton aan huis met een gestage opmars bezig. De belangrijkste reden hiervoor is dat met een papiercontainer meer papier wordt ingezameld dat anders in het restafval belandt. Zo draagt de papiercontainer bij aan het behalen van de VANG-doelstellingen, waarvoor ieder beetje meer gescheiden ingezameld afval telt. Zoals ieder inzamelmiddel heeft de papiercontainer voor- én nadelen.

De introductie van een container aan huis maakt het bewaren en aanbieden van papier gemakkelijker. Een container is niet alleen fijn in gebruik, maar het geeft ook minder rommel en vervuiling op straat. Een beetje wind kan op inzameldagen veel zwerfafval veroorzaken. Uit onze ervaring blijkt dat inwoners die eenmaal een papiercontainer gebruiken, niet meer anders willen. En dat terwijl een extra container aan huis nogal eens op weerstand kan rekenen. Voor verenigingen kan de container betekenen dat het inzamelen van papier van bedrijven op de route vervalt, waarvoor gemeenten nu vaak nog een oogje dichtknijpen.

Kwaliteit van het papier
Navraag bij een papierverwerker leert dat er niet per se een voorkeur is voor het inzamelen van papier en karton met een minicontainer boven het inzamelen van los papier. Het grootste voordeel van de minicontainer is dat er meer papier mee wordt ingezameld dat vervolgens gerecycled kan worden. Daar staat tegenover dat er iets meer vervuiling zit in de minicontainers. Met name piepschuim of folies worden meer aangetroffen, maar niet in problematische hoeveelheden. Los papier aan de straat is zichtbaar voor iedereen en daardoor ook schoner. Maar hoe zit het met de kwaliteit van dit schone papier wanneer het natregent?

Het grootste voordeel van de minicontainer is dat er meer papier mee wordt ingezameld dat vervolgens gerecycled kan worden.

Nat papier kan gaan schimmelen
In de papiercontainer blijft het papier mooi droog. Zeker in de herfst- en wintermaanden is los ingezameld papier vaker nat, doordat het op de inzameldagen kan regenen. Als het dan een aantal dagen duurt voordat het ingezamelde papier bij de fabriek aankomt, gaat het schimmelen en is het minder goed her te gebruiken.

Een ander probleem met nat papier is dat het slechter te sorteren is door de machines in de fabriek. Het papier wordt normaliter gesorteerd in verpakkingsmateriaal en het grafische deel van het papier. Wanneer het ingezamelde papier nat is, plakken deze soorten aan elkaar. De verwerker hanteert daarom een bovengrens voor het vochtgehalte. Komt het vochtgehalte boven een bepaald percentage, dan wordt de vracht afgekeurd. Deze regel bestaat ook omdat de verwerker niet wenst te betalen voor water. Hoe natter en dus zwaarder het papier, hoe hoger immers de vergoeding voor de gemeente. Afkeur komt niet vaak voor, omdat meestal alleen de bovenkant van een stapel papier natregent.

Minder belastend
Het inzamelen met een papiercontainer werkt prettiger omdat het minder belastend is dan tillen met papier. Wel duurt de inzamelronde iets langer, maar het verschil blijkt nauwelijks noemenswaardig (afhankelijk van het materieel). Indien er met vrijwilligers gewerkt wordt, vergt de inzameling met een container ook een speciale instructie in het kader van de werkwijze en veiligheid. De vraag is overigens hoe toekomstbestendig het inzamelen met verenigingen is, nu enkele grote inzamelaars hier niet meer mee willen werken.

Het ingezamelde papier met een minicontainer is wel weer meer belastend voor de sorteermachine in de recyclingfabriek.  Met name kartonnen dozen zijn vaak in kleinere stukken gescheurd, waardoor het lastig uit te sorteren is tussen de kranten, tijdschriften en folders. Zeker nu de samenstelling van ingezameld papier snel verandert door digitalisering en online bestellingen (steeds meer kartonnen dozen), is dit vaker aan de orde.

Iedere gemeente kan de eigen afweging maken welke voor- en nadelen zwaarder wegen. Het hangt soms ook af van de bereidheid van verenigingen om zich aan te passen, het materieel waar de inzamelaar mee rond rijdt en de ‘schoonbeleving’ van de inwoners. Al met al heeft de minicontainer voor papier in de afgelopen tien jaar een permanente plek veroverd in het rijtje van inzamelmiddelen.Afval is de moeite waard.