3x bijzondere vondsten in het restafval

Bak open, ‘afval’ erin, deksel dicht en niemand ziet het meer. Dat is wat het gros van de mensen denkt zodra ze hun afval in de container gooien. Die aanname is niet helemaal juist. Om de samenstelling van het restafval te onderzoeken sorteert het veldteam van De AfvalSpiegel dit afval helemaal uit. En we komen nogal eens wat tegen…

Dierlijke resten
Verreweg de meest bizarre vondst is de slang die we dit voorjaar aantroffen bij een restafval analyse (zie foto). Kadavers moeten normaliter apart ingeleverd worden op de milieustraat. Dit omdat de destructie van dierlijk afval verontreinigend kan zijn voor het milieu. De slang is niet het enige huisdier dat we vonden. Met enige regelmaat zitten er dode honden, katten, kippen en andere dieren bij het restafval. Placenta’s staan ook op het lijstje bijzondere vondsten…

Letterlijk waardevol afval
Bij een analyse van grof afval kwamen we eens een oud bureau tegen met een paar honderd euro in een laatje. Ook zat er een keer een fooienenvelop in het restafval met geld erin. Maar ook laptops, smartphones en ander elektronisch afval dat nog gewoon functioneert treffen we aan. Hoewel je elektronica op de milieustraat gratis kan inleveren is dit voor sommigen dus toch teveel moeite.

Bijzonder (boeren) bedrijfsafval
Ons veldteam ziet het gauw genoeg als afval uit de buitengebieden komt. Meer dan anders zitten er grote hoeveelheden touw, landbouwzeil en bijvoorbeeld naalden van veeartsen in. Dit is natuurlijk bedrijfsafval dat niet in het fijn huishoudelijk restafval thuishoort. Ook ander bedrijfsafval zien we terug in het particuliere restafval. Bijvoorbeeld mallen van gebitten die alleen tandartsen of orthodontisten gebruiken. Spullen dus waarvan je weet dat het niet bij een normaal huishouden hoort.

Het veldteam mag niets met de gevonden spullen doen en maakt melding bij de sorteerlocatie of de betreffende gemeente wanneer dit relevant is. Het afval wordt gewoon gesorteerd en meegewogen. Als een item veel invloed heeft op de meting wordt dit erbij vermeld. Desnoods wordt de meting op een ander moment opnieuw gedaan. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de sorteeranalyse een representatief resultaat oplevert.Afval is de moeite waard.