Onderzoek & advies

 

Afval vertelt een verhaal. Jaarlijks zijn we bij meer dan 100 gemeenten actief en krijgen we kennis over afval boven tafel. Dit doen we door allerlei soorten afval grondig te onderzoeken en te analyseren. Met ons deskundige veldteam speuren we op locatie naar waarde in afval en meten we met schouwingen de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de onderzoeksresultaten staat voorop, omdat deze de bouwstenen vormen van onze kennis.

 

Met onze kennis als basis zijn wij er voor ieder afvalvraagstuk. Weten hoe goed of slecht je gemeente scoort, haal je de doelstellingen, welke verbeteringen zijn nog mogelijk, een andere manier van afval inzamelen, kun je kosten besparen en toch de service verbeteren. Vragen die bij ons dagelijks voorbijkomen. Wij zijn er voor ieder afvalvraagstuk. Want afval is de moeite waard.

We zijn er voor ieder afvalvraagstuk

We ondersteunen gemeenten in hun proces om te komen tot besluitvorming over nieuw afvalbeleid/ een andere wijze van afvalinzameling. Ook monitoren en evalueren we resultaten, meestal op de drie prestatiegebieden milieurendement (inzamelcijfers, samenstelling restafval, kwaliteit gescheiden grondstoffen, CO2 besparing), service (voorzieningenniveau en mening inwoners) en kosten.

 

Vaststellen ambitie en beleid

Keuzes maken over nieuw afvalbeleid/ een andere wijze van afvalinzameling begint altijd met het in kaart brengen van de bestaande situatie op de prestatiegebieden milieurendement, service en kosten en hoe deze prestaties zich verhouden tot prestaties in andere vergelijkbare gemeenten. Vervolgens is het van belang dat de gemeente haar ambitie vaststelt. Wat is de visie en welke doelstelling streeft men na waarbij een juiste balans is tussen afname van het restafval en het scheiden van schone grondstoffen? Met de ambitie in de hand en op basis van in Nederland gangbare inzamelstrategieën werken we in overleg met de gemeente verschillende scenario’s voor de toekomstige afvalinzameling uit. Op beslismomenten betrekken we college en raad bij het proces. Zo nemen we gemeenten bij de hand in het besluitvormingsproces.

Inzamelmiddel textiel
Bewonersonderzoek

Monitoring en benchmark

Gemeenten zijn gebaat bij het continu meten van de resultaten op de prestatiegebieden milieurendement, service en kosten. Dit biedt de mogelijkheid om snel te anticiperen op veranderende situaties en ontwikkelingen in de afvalbranche en staat de deur open naar meer mogelijke manieren van afval inzamelen.

 

Doordat wij jaarlijks in meer dan 100 gemeenten actief zijn kunnen wij niet alleen de monitoring verzorgen, maar de prestaties ook vergelijken met de prestaties in andere vergelijkbare gemeenten.

 

In overleg met de gemeente bepalen we het detailniveau van monitoring. Hoe vaak en voor welke gebieden wil je bijvoorbeeld het inzamelresultaat, de samenstelling van het restafval en de kwaliteit van gescheiden grondstoffen meten, hoe vaak en op welke manier wil je inwoners raadplegen en hoe gedetailleerd houd je de kosten bij en het effect op de afvalstoffenheffing.

Evaluatie

Hoe goed doet een gemeente het als we kijken naar het milieurendement, de service voor inwoners en/ of de kosten? Waar zijn verbeteringen mogelijk? Het uitvoeren van evaluaties is maatwerk en verschilt per vraagstuk. Of een gemeente van plan is om een verandering door te voeren of juist net een grote verandering achter de rug heeft, evaluaties geven inzicht in de effecten op het afvalgedrag van de inwoners. In de meest uitgebreide evaluatie meten wij de drie prestatiegebieden: milieurendement, service voor inwoners en kosten.

Al met al zorgt een evaluatie voor inzichten die weer gebruikt kunnen worden bij het vormen van nieuw beleid.

Wil je meer weten? Mail naar Ton Daamen!

“Bij een honderdtal gemeenten neemt De AfvalSpiegel een kijkje in de keuken. Dat maakt de organisatie ontzettend deskundig.”
– Rens Hoffmann, Gemeente Waalwijk
“De AfvalSpiegel is heel redelijk in de prijs, no-nonsens en erg flexibel. Ze denken met je mee en als er iets aan de hand is, dan is het altijd met één telefoontje opgelost.”
- Marietje van Eeghen, Gemeente Utrechtse Heuvelrug
“Het is fijn werken met De AfvalSpiegel. De sorteeranalyses verlopen over het algemeen goed en de toezichthouders zijn aardige en nette jongens.”
– Kees van Baalen, Reinigingsdienst Waardlanden

Opdrachtgevers

Jaarlijks zijn we bij meer dan 100 gemeenten actief en werken we voor allerlei instanties, inzamelaars en diensten in de afvalbranche. Zie hier een greep uit onze vele opdrachtgevers.

Afval is de moeite waard.