Wat is het effect van statiegeld op het aandeel PET-flesjes en blikjes in PMD?

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine PET-flesjes (< 1 liter) ingevoerd en per 31 december 2022 volgt ook op blik. Nederlanders krijgen dan 15 cent statiegeld terug. Het doel van het statiegeldsysteem is het voorkomen van zwerfafval. Gemeenten kunnen daarnaast verwachten dat met de invoering van statiegeld ook minder kleine flesjes en blikjes in het PMD belanden.

Volgens de Rijksoverheid belanden jaarlijks zo’n 100 miljoen kleine PET-flesjes en 150 miljoen blikjes als zwerfafval in het milieu. Met de invoering van statiegeld is de verwachting dat het aantal PET-flesjes en blikjes in het zwerfafval drastisch vermindert. Een te verwachten effect is dat Nederlanders ook minder PET-flesjes en blikjes via het PMD zullen aanbieden. Wanneer een gemeente minder PMD aanlevert, zal de vergoeding dalen.

Met inzicht in de samenstelling van het PMD komen gemeenten niet voor verrassingen te staan.

Grote statiegeldflessen in het PMD
Al jaren bestaat statiegeld op grote flessen (>1 liter). Toch treffen we bij analyses van het gescheiden ingezamelde PMD nog steeds statiegeldflessen aan. We verwachten dan ook dat niet iedereen kleine flesjes of blikjes via het statiegeldsysteem zal inleveren.

Onze analyses laten zien dat het PMD voor 1,5% uit grote PET-flessen bestaat. Dit is op de schaal van Nederland een jaarlijkse hoeveelheid van zo’n 5.000 ton. Het percentage kan uiteraard verschillen per gemeente. Er zijn gemeenten waar dit percentage oploopt tot 5%.

Onderzoek aandeel blikjes en kleine PET-flesjes in het PMD
Onze sorteeranalyses laten zien dat het gescheiden ingezamelde PMD in Nederland gemiddeld voor 5% uit blikjes (17.000 ton per jaar) bestaat en voor 2,5% uit kleine PET-flesjes (8.000 ton per jaar). Op het niveau van een individuele gemeente kunnen deze percentages hoger of lager zijn. Voor blikjes zien we in onze analyses een variatie van 1 tot 10%. Bij kleine PET-flesjes ligt de variatie tussen de 1 tot 5%.

In het bronscheidingsmodel vergoedt het Afvalfonds Verpakkingen gemeenten €245 per ton gescheiden ingezameld PMD-afval (bij een maximale vervuiling van 15%). Als de trend van statiegeld doorzet, komt de sector voor een lastig dilemma te staan. Maken we afval om eraan te verdienen of mag afval wat kosten voor een beter milieu?Afval is de moeite waard.