Status quo: Ja/Ja-sticker één jaar later

Het is inmiddels een jaar geleden dat de gemeente Amsterdam groen licht kreeg van het Amsterdamse gerechtshof voor de invoering van de JA/JA-sticker. Toch is het juridische getouwtrek over de sticker nog niet afgelopen: een uitspraak van de Hoge Raad wordt in het najaar van 2021 verwacht. Veel gemeenten stellen het invoeren van de sticker uit in afwachting van de uitkomst.

Gemeenten voeren de JA/JA-sticker in om papierverspilling tegen te gaan en de nog in plastic verpakte folders uit het restafval te halen. Met de invoering van de JA/JA stickers krijgen alleen mensen met de sticker ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus. Brievenbussen zonder sticker worden als de huidige NEE/JA keuze behandeld. Deze inwoners krijgen geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huis bladen. Mensen die ook geen huis-aan-huis bladen willen ontvangen, kunnen nog steeds de NEE/NEE sticker gebruiken.

De gemeente Utrecht pakt het op een andere manier aan. Deze gemeente wil ook de huis-aan-huis bladen weren uit brievenbussen zónder sticker. Volgens de folderbranche tast het weren van de huis-aan-huis bladen de persvrijheid aan. Stadsblad Utrecht, dat de rechtszaak tegen de gemeente had aangespannen, kreeg gelijk van het gerechtshof in Arnhem. De gemeente Utrecht stapte vervolgens naar de Hoge Raad. Dat proces loopt nog.

Omdat elke gemeente haar eigen invulling mag geven aan het afvalbeleid, is het lastig om een landelijke richtlijn te maken over de invoering van de sticker. Op dit moment is er geen wetgeving over deze kwestie.

JA/JA-sticker invoeren?
Als veel inwoners de huidige NEE/NEE-sticker al gebruiken, dan is de invoering van de JA/JA-sticker niet nodig. Inwoners weren ongewenste post dan al op eigen initiatief. Door een meting kan de gemeente steekproefsgewijs berekenen hoeveel huishoudens een sticker op hun brievenbus hebben geplakt.

Ook is het interessant om te kijken naar de samenstelling van het papier en het restafval. Bevat het restafval veel ongeadresseerd reclamedrukwerk? Dan dringt de invoering van de JA/JA-sticker dit aandeel hoogstwaarschijnlijk terug.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de communicatiemiddelen van de gemeente. Sommige gemeenten communiceren vaak via nieuwsbrieven of flyers. Na het invoeren van de JA/JA-sticker moet de gemeente deze geadresseerd verzenden om de werende sticker te omzeilen.Afval is de moeite waard.