Ik doe onderzoek

 

Afval vertelt een verhaal. Dagelijks krijg ik kennis over afval boven tafel door allerlei soorten afval grondig te onderzoeken en te analyseren. Met mijn deskundig veldteam speur ik op locatie naar waarde in afval. De kwaliteit van mijn onderzoeksresultaten staat voorop, omdat deze de bouwstenen vormen van mijn kennis.

Voorbeelden van mijn projecten

Zwerfafval schouwen in Noord-Beveland

Al sinds 2009 voert De AfvalSpiegel om het jaar een schouwing uit in de gemeente Noord-Beveland. Het doel van de schouwing is om het zwerfafval in kaart te brengen. Hoe schoon is Noord-Beveland? De AfvalSpiegel hanteert hierbij de landelijke methodiek van Nederland Schoon, zodat Noord-Beveland een vergelijking kan maken met andere gemeenten.

De gemeente scoort telkens goed. Iedere twee jaar houdt De AfvalSpiegel in de gaten of er niet meer zwerfafval ligt dan eerdere jaren. Doordat we dit over langere termijn doen voor Noord-Beveland, is een vergelijking met resultaten uit het verleden goed mogelijk.

Wat zit er in Drimmelen in het restafval?

Welke herbruikbare soorten afval zitten er nog in het restafval in de gemeente Drimmelen? Jaarlijks sorteert De AfvalSpiegel hier een hoeveelheid restafval. In het sorteerverslag kan de gemeente terugvinden wat er is aangetroffen. Omdat Drimmelen ook wil weten wat dit betekent voor het totale plaatje van de afvalinzameling, maakt De AfvalSpiegel tevens een effectrapportage op.

In zo’n rapportage vertalen we de percentages van de afvalstromen uit de analyse naar kilogram per inwoner op jaarbasis. Door deze te koppelen aan de inzamelcijfers van de gemeente weet De AfvalSpiegel hoeveel er gescheiden wordt ingezameld. Daarnaast kunnen we dit vergelijken met de database van gemeenten waar De AfvalSpiegel ook sorteert, en kunnen we de cijfers naast die van vorige jaren leggen. Zo kan de gemeente zien wat het effect is van een bepaalde beleidswijziging.

Meer weten over onderzoek? Mail naar Britta Aarts!

“Het is fijn werken met De AfvalSpiegel. De sorteeranalyses verlopen over het algemeen goed en de toezichthouders zijn aardige en nette jongens.”
- Kees van Baalen, Reinigingsdienst Waardlanden
“De AfvalSpiegel is heel redelijk in de prijs, no-nonsense en erg flexibel. Ze denken met je mee en als er iets aan de hand is, dan is het altijd met één telefoontje opgelost.”
– Marietje van Eeghen, Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Mijn opdrachtgevers

Afval is de
moeite waard.