Ik doe onderzoek

 

Afval vertelt een verhaal. Dagelijks krijg ik kennis over afval boven tafel door allerlei soorten afval grondig te onderzoeken en te analyseren. Met mijn deskundig veldteam speur ik op locatie naar waarde in afval. De kwaliteit van mijn onderzoeksresultaten staat voorop, omdat deze de bouwstenen vormen van mijn kennis.

Voorbeelden van mijn projecten

Zwerfafval schouwen in Noord-Beveland

Al sinds 2009 voert De AfvalSpiegel om het jaar een schouwing uit in de gemeente Noord-Beveland. Het doel van de schouwing is om het zwerfafval in kaart te brengen. Hoe schoon is Noord-Beveland? De AfvalSpiegel hanteert hierbij de landelijke methodiek van Nederland Schoon, zodat Noord-Beveland een vergelijking kan maken met andere gemeenten.

De gemeente scoort telkens goed. Iedere twee jaar houdt De AfvalSpiegel in de gaten of er niet meer zwerfafval ligt dan eerdere jaren. Doordat we dit over langere termijn doen voor Noord-Beveland, is een vergelijking met resultaten uit het verleden goed mogelijk.

Wat zit er in Zaanstad in het restafval?

Welke herbruikbare soorten afval zitten er nog in het restafval in gemeente Zaanstad? Jaarlijks sorteert De AfvalSpiegel hier een hoeveelheid restafval. In het sorteerverslag kan de gemeente terugvinden wat er is aangetroffen. Omdat Zaanstad ook wil weten wat dit betekent voor het totale plaatje van de afvalinzameling, maakt De AfvalSpiegel tevens een effectrapportage op.

In zo’n rapportage vertalen we de percentages van de afvalstromen uit de analyse naar kilogram per inwoner op jaarbasis. Door deze te koppelen aan de inzamelcijfers van de gemeente weet De AfvalSpiegel hoeveel er gescheiden wordt ingezameld. Daarnaast kunnen we dit vergelijken met de database van gemeenten waar De AfvalSpiegel ook sorteert, en kunnen we de cijfers naast die van vorige jaren leggen. Zo kan de gemeente zien wat het effect is van een bepaalde beleidswijziging.

Meer projecten

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in hoogbouw

De AfvalSpiegel voerde een enquête uit onder alle huishoudens in de hoogbouw van Loon op Zand. De gemeente wilde weten wat de bewoners vonden van de mogelijkheden om afval te scheiden en waar ze behoefte aan hadden (voorzieningen, communicatie, etc.). Als vervolgstap bespreekt De AfvalSpiegel de resultaten van de enquête met de respondenten uit de hoogbouw en gaat bij een aantal complexen langs om de mogelijkheden te bekijken. Op deze manier betrekken we de inwoners bij de afvalinzameling.

De resultaten van de enquête bepaalt mede de manier waarop de gemeente Loon op Zand de afvalvoorzieningen in de hoogbouw wil verbeteren. Los van de uitvoering van de enquête, adviseert De AfvalSpiegel ook over de afvalinzameling.

Kwaliteitscontroles voor Nedvang

In opdracht van Nedvang controleert het veldteam van De AfvalSpiegel jaarlijks bij alle sorteerlocaties van kunststof en drankkartons, zowel in Nederland als in Duitsland, de kwaliteit van de output van deze installaties op DKR-normen. Op zo’n sorteerlocatie scheidt een machine de verschillende soorten kunststof van elkaar in PET, PE, PP, folie, mix en eventueel PS en/ of PET-trays. De AfvalSpiegel controleert de zuiverheid aan de hand van een landelijk vastgesteld meetprotocol.

Het kunststof verpakkingsafval en de drankkartons die gemeenten inzamelen moeten voldoen aan afgesproken specificaties. De resultaten van de controles van De AfvalSpiegel dienen als input voor de beoordelingen van Nedvang.

Meer weten over onderzoek? Mail naar Britta Aarts!

“Het is fijn werken met De AfvalSpiegel. De sorteeranalyses verlopen over het algemeen goed en de toezichthouders zijn aardige en nette jongens.”
- Kees van Baalen, Reinigingsdienst Waardlanden
“De AfvalSpiegel is heel redelijk in de prijs, no-nonsense en erg flexibel. Ze denken met je mee en als er iets aan de hand is, dan is het altijd met één telefoontje opgelost.”
– Marietje van Eeghen, Gemeente Utrechtse Heuvelrug
“We zijn heel blij met het rapport van de sorteeranalyses op onze milieustraat. Op basis daarvan kunnen we nu acties initiëren.”
– Wim Zwang, Cure Afvalbeheer

Mijn opdrachtgevers

Afval is de moeite waard.