Afval ook in coronatijd gescheiden; kwaliteit loopt risico

Ook in tijden van corona blijven Nederlanders hun afval evenveel scheiden. Dit blijkt uit een voorzichtige eerste analyse van onze recente onderzoeken naar de samenstelling van het restafval in een aantal gemeenten. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen? Deze lijkt onder druk te staan door de grote toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval in de afgelopen maanden. Breng het afval daarom nu goed in kaart, want corona is voorlopig here to stay…

De afgelopen maanden was het overal te lezen; de problemen die ontstaan zijn op afvalgebied. Doordat zo veel meer mensen nu thuiswerken is het aanbod huishoudelijk afval flink toegenomen. Er is meer overlast door bijplaatsingen omdat verzamelcontainers eerder vol zitten. De milieustraten kampen met een enorme toestroom van afval doordat iedereen thuis opruimt en in de tuin werkt. Gelukkig mochten wij na een aantal weken weer aan de slag met sorteeranalyses. Wat blijkt? Onze eerste indruk is dat mensen weliswaar meer inkopen, maar het wel gescheiden blijven aanbieden. Goed bezig dus!

Inwoners blijven het afval ook in deze tijd scheiden, maar scheiden ze het ook goed?

Wel scheiden, maar ook meer vervuiling?
De grotere hoeveelheid huishoudelijk afval brengt nog een ander risico met zich mee. Wat gebeurt er met de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde stromen als de restafvalbak van inwoners eerder vol zit dan normaal? En wat doen inwoners met persoonlijke beschermingsmiddelen? Afvalverwerkers signaleren bijvoorbeeld mondkapjes en wegwerphandschoenen in het PMD. Deze verstoren het sorteerproces en leveren een gevoel van onveiligheid op voor de sorteermedewerkers, dus het is beter als deze met het restafval verbrand worden. Kortom: inwoners blijven het afval ook in deze tijd scheiden, maar scheiden ze het ook goed?

Het nieuwe normaal ook in afvalbeleid
Duidelijk is wel dat coronamaatregelen onze samenleving nog wel een tijd zullen beïnvloeden. Het in meerdere mate thuiswerken zal nog wel blijven de komende maanden of zelfs jaren. Om inzicht te krijgen in wat dit betekent voor het ingezamelde afval, is het goed om de kwaliteit van de afvalstromen te onderzoeken in deze tijd. Zo kun je gebaseerd op feitelijke kennis het beleid waar nodig bijsturen en zie je waar meer communicatie richting inwoners nodig is (denk aan de mondkapjes). Het afvalaanbod is voorlopig veranderd, dus verwerk ook dit ‘nieuwe normaal’ in je strategie.Afval is de moeite waard.