Afval scheiden in de grote stad

Wellicht de grootste afvaluitdaging in deze tijd: afval scheiden in de grote stad. Steeds meer mensen vestigen zich in steden, waar geen laagdrempelige oplossingen beschikbaar zijn voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Tegelijkertijd zijn het de grote gemeenten die vanwege hun omvang kunnen pionieren op dit gebied. Wat is nou de beste oplossing voor de binnenstad en de hoogbouw?

In januari deelden wij al een stand van zaken op het gebied van bron- versus nascheiding: thuis afval scheiden of door een nascheidingsinstallatie. Grote gemeenten zijn eerder aangewezen op nascheiding, simpelweg omdat er in binnenstad en hoogbouw minder ruimte is om verschillende soorten afval apart te houden. Ook is de infrastructuur om de inzameling te regelen minder gemakkelijk dan in rurale gebieden.

Hoe gaat de afvalinzameling nu?
In de grote steden zijn de wijzen van inzamelen ongeveer gelijk. Als we het hebben over de binnenstad en de hoogbouw, waar weinig ruimte is en mensen geen minicontainer aan huis hebben, kunnen de inwoners hun afval meestal kwijt in ondergrondse containers. Deze zijn vaak geconcentreerd op een soort ‘milieupleintjes’ of ‘kringlooppunten’ waar containers staan voor restafval, papier, PMD en glas. Hier kunnen inwoners die klein behuisd zijn en afval niet lang in huis kunnen bewaren 24 uur per dag terecht. GFT-afval is nog lastig, maar ook in bijvoorbeeld de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn er wijken  waar GFT-afval, PMD en papier gescheiden wordt ingezameld aan huis met minicontainers.

Vernieuwing voor een leefbare binnenstad
Het voordeel van een grote stad is dat er vaak meer capaciteit en budget is om te pionieren op het gebied van afval. Om pilots te draaien en nieuwe ideeën een kans te geven. In Delft begint bijvoorbeeld een proef met een afvalboot: de Trekschuit 2.0. Door het afval per water op te halen, rijden er een minder vrachtwagens door de binnenstad en over de kwetsbare bruggetjes. Ook  Amsterdam denkt erover na om van de grachten gebruik te maken.

Een interessant project zien we in Haarlem, waar enkele afvalinzamelaars de handen ineen slaan om bedrijfsafval samen op te halen door één inzamelaar. Dit scheelt heel wat vervoersbewegingen. Want niet alleen huishoudelijk afval is moeilijk inzamelen in de binnenstad, voor bedrijfsafval geldt natuurlijk hetzelfde. Het ondergronds afval transport (OAT) zoals in Almere is ingevoerd, is ook een optie. Door middel van vacuüm zuigen is het afval snel in een pijpleiding verdwenen, zelfs gescheiden. Maar dat is natuurlijk lastig en kostbaar om aan te leggen in bestaande binnensteden.

De juiste balans
Afval scheiden in een grote stad blijft lastig. Niet alleen voor inwoners die in huis beperkte ruimte hebben om afval te scheiden, maar ook voor de inzamelaar. De beperkte ruimte in de stad is vaak logistiek een probleem. Het inzamelen van gescheiden afval brengt namelijk meer transport met zich mee. De uitdaging zit dan ook in het vinden van de juiste balans tussen het ophalen van verschillende soorten afval en het minimaliseren van de hoeveelheid ritten door de inzamelaar. De beste oplossing is dus voor elke stad anders.

Meer weten over afval scheiden in de grote stad? Neem contact op met Ton Daamen, adviseur bij De AfvalSpiegel, via ton@deafvalspiegel.nl of bel 085 773 1995.Afval is de moeite waard.