Afvalcoach Christ: “Je moet niet op je mondje gevallen zijn”

De afgelopen tijd zien we bij steeds meer gemeenten een nieuwe functie ontstaan: de afvalcoach. De functie is in het leven geroepen om inwoners van een gemeente te helpen zo goed mogelijk hun afval te scheiden, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft. In de praktijk doet een afvalcoach veel meer. De AfvalSpiegel sprak in Gilze en Rijen met afvalcoach (en afvalcoördinator) Christ Quirijnen. “Je moet wel sterk in je schoenen staan, want je krijgt heel wat over je heen.”

Wat doet een afvalcoach eigenlijk?
Christ: “Als afvalcoach ben ik samen met een collega het aanspreekpunt om binnen de gemeente problemen op afvalgebied op te lossen. Daarnaast geef ik voorlichting aan inwoners over afvalscheiding, checken we of alle ondergrondse containers goed werken en coach ik mijn collega’s van de schoonmaakteams. Ook breng ik in kaart waar afval ‘bijgeplaatst’ wordt en zorg ik dat daar gehandhaafd wordt. Dat betekent dat ik direct contact heb met de BOA’s van de gemeente en dat we gevraagd en ongevraagd bij mensen langsgaan. Het is dus voor een deel handhaving, maar met name coaching en een helpende hand bieden waar nodig.”

“Zo ondersteun ik soms ouderen met het wegbrengen van hun restafval naar de ondergrondse container. Of ik overleg met de begeleider van een woongroep voor mensen met een beperking over het scheiden van afval in hun wooncomplex. Waar zij in het begin de hakken in het zand zetten als het gaat om afvalscheiding, heb ik nu extra PMD-containers moeten leveren en zien ze het afval sorteren als een sport.”

“Ik bezoek ook vaak wijken waar het wat minder goed gaat en waar vaak bijplaatsingen zijn. Als ik daar een bewoner op aanspreek, weet binnen de kortste keren het hele appartementencomplex dat er gehandhaafd wordt. De WhatsApp groepen van bewoners helpen daar tegenwoordig wel bij. Soms ga ik gewoon even een kwartiertje met mijn wagen daar staan, een keer of twee per dag. Dan werk ik mijn e-mail of agenda even bij, en doe ik verder niets bijzonders. Puur mijn aanwezigheid helpt dan al om de wijk schoner te houden. Zichtbaarheid is dan voldoende. En dat het schoon is wordt dan de nieuwe norm, waardoor minder bijgeplaatst wordt.”

Afvalcoach Christ Quirijnen
Afvalcoach Christ Quirijnen uit Gilze en Rijen

Waarom heeft een gemeente een afvalcoach nodig?
“Zonder afvalcoach is er niemand die verschillende partijen binnen de gemeente met elkaar verbindt om afvalvraagstukken op te lossen. Het hebben van een afvalcoach heeft dus het grote voordeel dat er directe, korte lijntjes ontstaan. Ik heb rechtstreeks contact met de collega’s van de buitendienst, schoonmaakteams, de beheerder van de milieustraat, de afdeling communicatie, de beleidsmedewerker, BOA’s en natuurlijk het klant contact centrum. Maar ook met conciërges van appartementengebouwen en de leveranciers van de containers. Hierdoor kan ik snel schakelen en brandjes blussen.”

Welke investering moet een gemeente maken voor een afvalcoach?
“De gemeente bespaart naar mijn mening juist geld met een afvalcoach. Door het werk dat de afvalcoach doet wordt de gemeente schoner en gaan de inwoners beter scheiden. Het is wel een voordeel als de afvalcoach iemand is die de organisatie en gemeente goed kent. Het is ook slim de afvalcoach bij het beleid te betrekken, want de coach moet het aan de mensen uitleggen. Als dat laatste te moeilijk is, sta je al met 1-0 achter.”

Wat moet je allemaal kunnen als afvalcoach?
“Het allerbelangrijkste is dat je als afvalcoach sterk in je schoenen staat, want je krijgt heel wat over je heen. Je moet dus niet op je mondje gevallen zijn. Verder moet je gemotiveerd zijn natuurlijk, en feeling hebben met de mensen in je gemeente. In een dorp als Rijen kom je toch bekenden tegen, en ook die moet je durven aanspreken op hun verkeerde gedrag. Of je helpt ouderen met incontinentiemateriaal, dat ligt natuurlijk gevoelig. Je moet de mensen zo behandelen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Een cursus die je leert omgaan met agressief gedrag is aan te raden. Het kan natuurlijk zo zijn dat als ik een buurtbewoner aanspreek op het plaatsen van afval naast de container, dat diegene mij dan een klootzak vindt. Daar moet je tegen kunnen. Gelukkig zijn de omwonenden van die container dan wel blij met mij.”

“Verder heeft een afvalcoach wel een soort training nodig als het gaat om de scheidingsregels van afval. Ook moet je alles weten van het afvalbeleid van de gemeente. Hoe hoog is de afvalstoffenheffing? Wat hoort wel en niet in het PMD-afval? Hoe werkt de afval app? Wat kun je allemaal kwijt op de milieustraat? Die kennis heb je nodig als je mensen te woord moet staan.”

 

De AfvalSpiegel is in Gilze en Rijen betrokken geweest bij het creëren van de functie van afvalcoach. Heb je interesse om ook in jouw gemeente een afvalcoach in te stellen? Of heb je vragen voor Christ? Laat het dan weten aan Ton Daamen, via ton@deafvalspiegel.nl of bel 085 773 1995.Afval is de moeite waard.