Alle scholen aan de afvalscheiding

Jong geleerd is oud gedaan. Thuis moet je je afval scheiden, waarom niet ook op school? Niet voor niets zijn veel gemeenten geïnteresseerd om scholen te betrekken bij het scheiden van afval. Scholen hebben een voorbeeldfunctie. Waarom gebeurt dit nog niet overal?

Afval goed scheiden is een belangrijke manier om de hoeveelheid restafval te verminderen. Gemeenten doen hun uiterste best om de inwoners hiervan te overtuigen, maar lang niet iedereen staat hier open voor. Afval scheiden op scholen is dan een goede manier om die groep inwoners toch te bereiken: via hun kinderen. Zeker op de basisschool (de naam zegt het al), want daar leg je de basis voor de toekomst. Waarom mag je op veel scholen dan nog alles in één bak gooien? Waarom wordt nog niet overal het afval gescheiden op scholen?

Scholen: een geval apart
Waar veel gemeenten tegenaan lopen, is de wet rondom afval op scholen. Formeel gezien is afval op scholen bedrijfsafval. En afval gescheiden laten ophalen, dat is vaak niet te betalen voor scholen. Sommige scholen worden vanuit de gemeente van ‘algemeen belang’ verklaard, zoals in de gemeente Noordoostpolder. Deze scholen worden toch met de gemeentelijke afvalinzameling meegenomen. Dan is afval scheiden wel een optie. Inzamelaars van bedrijfsafval gedogen dit vaak, omdat het afval van basisscholen niet zo interessant is. Als het gaat om middelbare scholen, dan ligt het gevoeliger. Die zijn vaak groter en hebben veel meer afval. Als de gemeente ook voor middelbare scholen een ontheffing regelt, zullen deze partijen eerder bezwaar aantekenen voor oneerlijke concurrentie. Toch kunnen gemeenten al starten met basisscholen, zoals het voorbeeld van Noordoostpolder.

Druk, druk, druk
Scholen hebben het druk. Ze moeten al zoveel, moeten ze dan ook nog gaan investeren in afvalscheiding? Het klopt dat het scheiden van afval logistiek gezien wat meer vergt van bijvoorbeeld de conciërge. Je moet verschillende afvalbakken legen, en zeker GFT-afval moet iedere dag uit de lokalen verwijderd worden. De bakken moeten ook vaker schoongemaakt worden. Op sommige scholen rouleert deze taak onder de kinderen. Om de beurt helpen zij de conciërge, en zo werken ze tegelijkertijd aan het kweken van bewustzijn.

De AfvalSpiegel heeft een pilot in Den Bosch gedaan waaruit blijkt dat scholen die in het begin huiverig zijn al snel gewend raken aan het afval scheiden. Ook blijkt uit onze sorteeranalyses van afval op scholen dat deze heel schoon GFT-afval opleveren. Dit afval bestaat hooguit uit koffiedrab en fruitschillen. Het is dus nauwelijks vervuild en perfect herbruikbaar. Hoe jammer is het dan als dat de verbrandingsoven in gaat?

Waar begin je?
Als je aan de slag gaat met afval scheiden op school, zijn er een aantal stappen te zetten. De school moet zich verdiepen in de logistiek van het afval; zowel intern (in het schoolgebouw) als extern (inzameling). Waar staan de afvalbakken nu? Welk soort bakken zijn nodig voor afvalscheiding en wat is daarvoor de beste plek op school? Hoe kun je ze gemakkelijk legen? Daarnaast moet je in gesprek met de inzamelaar. Is het mogelijk de soorten afval ook gescheiden op te halen van de school?

Niet alleen afvalscheiding is belangrijk op scholen. In de klas kan ook geleerd worden hoe afvalpreventie werkt. Dat kinderen geen drinkpakjes meer meenemen, maar bekers. Geen boterhamzakjes meer, maar broodtrommels. Goede communicatie, in de vorm van gastlessen of een gezamenlijk introductiemoment is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het scheiden ook slaagt. Later kun je analyses laten doen van het afval: Wat levert het op? Of een onderzoek onder de leerlingen: Wat vinden zij van het afval scheiden?

In het begin kost het wat moeite, maar al snel raken scholen gewend aan de nieuwe manier van omgaan met afval en leggen zij ook op dat gebied de basis voor toekomstige generaties.

 

Meer informatie?

In Den Bosch heeft De AfvalSpiegel in opdracht van de Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch bovenstaande stappen voorbereid op de scholen. Wil je meer weten over het scheiden van afval op scholen en hoe je dit het beste aanpakt? Neem dan contact op met Britta Aarts, via britta@deafvalspiegel.nl of 085 – 773 1995.Afval is de moeite waard.