Asbest in het restafval groeiend probleem

Steeds vaker treft De AfvalSpiegel asbest aan tijdens sorteeranalyses van het restafval. De oorzaak lijkt de opruimwoede van de afgelopen maanden bij mensen thuis. Afgebroken asbestcement golfplaten, dakbeschot en oude bloembakken vinden we terug. Zo brengen burgers met dit kankerverwekkende afval niet alleen onze analisten in gevaar, maar ook de beladers die het afval inzamelen. Hoe asbest veilig af te voeren, blijkt per gemeente te verschillen.

Met name harde asbesthoudende materialen zoals golfplaten zijn goed te herkennen aan de wafel- of honinggraatstructuur op een van de zijden. Wanneer het asbest geconcentreerd zit in een afgesloten zak, kunnen we het nog apart houden. Maar wanneer het asbest eenmaal door het afval verspreid is, is het niet verantwoord om verder te werken. Dan moeten we helaas de analyse afbreken en op een later moment een nieuw monster inzamelen en sorteren.

Asbest in restafval
Enkele voorbeelden van het asbest dat we aantreffen
Asbest in restafval

Gevaar voor de volksgezondheid
Afgebroken asbeststukken zijn niet alleen gevaarlijk voor de burger die het als restafval aanbiedt in de restafvalcontainer, maar ook voor de afvalinzamelaars. Bij afgebroken stukken asbest kunnen vezels vrijkomen in de buitenlucht en door mensen worden ingeademd. Asbest is kankerverwekkend en dus een gevaar voor de volksgezondheid wanneer steeds meer burgers het asbest in het restafval blijken te gooien. Het feit dat burgers kleine stukken asbest weggooien, betekent dat zij het ook zelf in stukken breken. En dat gebeurt vast niet met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Veilig afvoeren
Asbest moet je altijd veilig afvoeren. Dat betekent apart verpakt naar de milieustraat transporteren. Bij sommige gemeenten moet je hiervan een vooraankondiging doen, een schriftelijke verklaring ondertekenen of vooraf toestemming ontvangen om het te mogen brengen. Het is goed als gemeenten hier in de communicatie naar inwoners extra aandacht aan besteden, juist in deze tijden van opruimwoede. Niet alleen hoe zij bepaalde soorten asbest kunnen herkennen, maar dus ook dat ze het niet zelf in stukken breken en op veilige wijze afvoeren.Afval is de moeite waard.