Grof afval: het laaghangende fruit

In deze coronatijden worden de milieustraten overspoeld met grof afval, nu iedereen thuis de boel opruimt. Hierdoor worden gemeenten nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Want waar we doorgaans vooral bezig zijn met het terugdringen van het fijn restafval, is het grof restafval een ondergeschoven kindje. Terwijl dit laaghangend fruit is. De AfvalSpiegel doet in toenemende mate sorteeranalyses van grof restafval. Gemeenten krijgen hiermee inzicht in welke mate voorwerpen en afvalsoorten die inwoners gescheiden kunnen aanbieden toch in de grof restafvalcontainer terechtkomen. Hoe gaat dit in z’n werk?

Er is weliswaar wat meer spierkracht voor nodig, maar net als het fijn restafval kan ook het grof restafval gesorteerd en geanalyseerd worden op wat er nog aan verschillende (herbruikbare) afvalsoorten in zit. Zo weet de gemeente achteraf de samenstelling van het grof restafval en welke materialen daar niet in horen. Vaak gaat het om hout en metalen. Het percentage dat écht restafval is en dus overblijft varieert, maar is over het algemeen minder dan de helft.

Voor een sorteeranalyse van grof restafval houdt de gemeente een volle restafvalcontainer op de milieustraat apart. De container weegt dan zo’n 2000 tot 3000 kilogram. Ons onderzoeksteam sorteert de inhoud van de container door allereerst de grote voorwerpen apart te houden (bijvoorbeeld een bankstel). Van grote voorwerpen die uit meerdere materiaalstromen bestaan bepalen we de samenstelling op basis van kengetallen. De overige voorwerpen worden gesorteerd op materiaalsoort (bijvoorbeeld hout of metaal). Kleinere voorwerpen van samengestelde materialen vormen een restfractie. Afhankelijk van hoeveel grote voorwerpen er in de container zitten, is het team 1 of 2 dagdelen bezig met de analyse. Alles wordt gewogen en gefotografeerd.

Dankzij de analyse is goed te bepalen waar het grof restafval uit bestaat en hoeveel er nog wel of niet herbruikbaar is. Als criteria voor het sorteren van de materiaalsoorten houdt het team rekening met de verschillende (herbruikbare) stromen die op de milieustraat gehanteerd worden. Dat zegt iets over hoeveel afval te voorkomen is, doordat het in de verkeerde container gestopt is.

Een sorteeranalyse wijst dus ook uit of het interessant is om te kijken naar het toezicht op de milieustraat. Is het afval vaker verkeerd gescheiden? Misschien moet het personeel beter geïnstrueerd worden of is de bebording onduidelijk. Wellicht is het interessant om meubels verder te demonteren, bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of zitten er nog spullen in die een tweede kans kunnen krijgen in de kringloopwinkel? Als je weet wat er in je restafval zit, zie je niet alleen hoeveel je het restafval verder terug kan dringen, maar dus ook of en waar je nog op kosten kan besparen.

Is jouw gemeente ook op weg naar de 100 kilogram restafval per inwoner dit jaar? Of weet je niet wat je nog kan doen om de hoeveelheid restafval omlaag te krijgen? Vergeet dan niet om nog eens goed naar het grof restafval te kijken.

Meer weten?
Neem contact op met Britta Aarts via Britta@deafvalspiegel.nl of bel naar 085 773 1995.Afval is de moeite waard.