Haal meer uit de milieustraat

Waar gemeenten in hun pogingen de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen vooral lijken te focussen op containers aan huis, moet de milieustraat niet vergeten worden. Want hier komt veel (grof) restafval naartoe, terwijl de kosten voor de verbrandingsoven stijgen. Hoe kan de gemeente hier nog besparen?

Wereldwijd heerst er opruimwoede. Als je nog niet van Marie Kondo had gehoord, dan moet je echt even onder die steen vandaan komen. Kringloopwinkels komen om in de bergen kleding, meubels en soms gewoon (verborgen) grof afval dat eigenlijk op de milieustraat thuishoort. Los hiervan is het een periode van economische groei. Het zou niet gek zijn als het aanbod op de milieustraat toeneemt in 2019. Dat betekent ook een stijging van de verwerkingskosten, bovenop de verhoging van de verbrandingsbelasting.

Meer inzicht in het afval op de milieustraat
Steeds meer gemeenten willen inzicht in de verschillende soorten afval die op de milieustraat binnenkomen, zo merken wij. Met een sorteeranalyse krijgen gemeenten zwart op wit wat er nog aan herbruikbaar materiaal in het grof restafval zit. Ook kun je andere afvalsoorten analyseren. Denk bijvoorbeeld aan metalen; hoeveel koper en zink zit er hier gemiddeld genomen in? Wat betekent dit voor de waarde?

Een sorteeranalyse wijst ook uit of het interessant is om te kijken naar het toezicht op de milieustraat. Is het afval in hogere mate verkeerd gescheiden? Hoe kun je dan de bezoekers beter wegwijs maken en voorkomen dat het onterecht in de container voor grof restafval terecht komt? Misschien moet het personeel beter geïnstrueerd worden. Dit is vaak een knelpunt, afhankelijk van hoe het beheer van de milieustraat is ingevuld. Omdat het om behoorlijke hoeveelheden draait op de milieustraat, valt hier best winst te halen.

Wellicht is het ook aantrekkelijk om meubels en dergelijke verder te demonteren, bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of zitten er nog spullen in die een tweede kans kunnen krijgen in de kringloopwinkel? Als je weet wat er in je restafval zit, zie je dus ook of en waar je nog op kosten kan besparen.

Haal zoveel mogelijk eruit wat erin zit
Met de cijfers onder je arm sta je als gemeente sterker in je schoenen bij een aanbesteding voor de verwerking van de verschillende afvalsoorten. Je kunt potentiële inschrijvers op die manier een beter beeld geven over de afvalsoorten die je op de markt zet. Meestal is het zo: hoe meer en hoe beter de informatie, hoe meer inschrijvers. Hierdoor heb je meer keuze en mogelijk ook een betere prijs.

Heb je het beheer en de exploitatie van de milieustraat uitbesteed, dan kun je prestatieafspraken maken wat betreft scheiding en kwaliteit van de verschillende afvalsoorten. De afspraken toets je aan de hand van sorteeranalyses. Zo eindigt minder afval in de verbrandingsoven en haal je zoveel mogelijk uit de milieustraat wat erin zit.

Britta Aarts

Wil jij ook weten waaruit het (rest)afval op de milieustraat in jouw gemeente bestaat? Stel gerust je vragen aan Britta Aarts, via britta@deafvalspiegel.nl of bel 085 – 773 1995.Afval is de moeite waard.