Hoeveel PET zit door statiegeld straks niet meer in het PMD?

Per 1 juli 2021 krijgen Nederlanders 15 cent statiegeld terug voor ingeleverde kleine plastic flesjes (< 1 liter). Daarmee hoopt de overheid het plastic zwerfafval sterk te verminderen. De vraag voor gemeenten is dan ook: Hoeveel PET-flesjes zitten straks niet meer in het ingezamelde PMD? Oftewel: hoeveel inkomsten loopt een gemeente straks mis? De AfvalSpiegel kan je hierbij helpen.

Volgens de Rijksoverheid worden jaarlijks zo’n 900 miljoen kleine plastic flesjes verkocht, waarvan er zo’n 100 miljoen als zwerfafval eindigen. Het statiegeldsysteem moet ervoor zorgen dat het aantal PET-flesjes dat in het milieu terecht komt vermindert. De verwachting is dat met deze maatregel niet alleen het aantal PET-flesjes in het zwerfafval daalt, maar ook het aantal PET-flesjes in het PMD dat Nederlanders apart houden. Het is namelijk te verwachten dat Nederlanders vanaf juli 2021 ook de kleine flesjes in gaan leveren bij de emballage in de supermarkt, samen met de grote PET-flessen en bierkratten.

Inkomsten PMD dalen
De vergoeding voor kunststof verpakkingen daalt wanneer gemeenten minder PMD aanleveren doordat een deel van het PET wegvalt. Daarom is het nuttig alvast te weten hoeveel PET-flessen er in het ingezamelde PMD zit per gemeente.

Met een sorteeranalyse kan iedere gemeente berekenen wat dit betekent voor de eigen PMD-opbrengst in de toekomst.

Specifiek onderzoek naar het aandeel PET-flessen in de PMD-fractie vindt nog maar op beperkte schaal plaats. Op basis van onze sorteeranalyses hebben we wel een beeld. 5 tot 10% van het gescheiden ingezameld PMD bestaat uit PET-flessen. Dit zijn alle PET-flessen, ook grote flessen waarvoor je op dit moment wel of geen statiegeld krijgt. Niet op alle grote PET-flessen zit namelijk statiegeld.

Met de vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen van €261 per ton voor ingezameld PMD kan dat voor gemeenten dus zomaar duizenden euro’s schelen. Dat heeft misschien niet direct impact op de afvalstoffenheffing, maar in tijden waar gemeenten elke euro om moeten draaien telt alles mee.

Blik komt er aan
De overheid geeft aan ook al de nodige voorbereidingen te treffen om blikjes op te nemen in het statiegeldsysteem. Dit gaat door als er in het najaar van 2021 geen afname van minimaal 70% te merken is in het aandeel blikjes in het zwerfafval. Ook dit is natuurlijk van invloed op het ingezamelde PMD.

De samenstelling van het PMD kan niet alleen verschillen per gemeente, maar ook per wijk of zelfs per type inzamelmiddel. Mocht een gemeente op basis van een sorteeranalyse vaststellen dat het aandeel PET-flesjes en blikjes hoog is, dan is het goed om – naast de te verwachten inkomstenderving – ook te kijken naar de voorzieningen voor de inzameling in de toekomst. Misschien kan de PMD-zak minder frequent worden ingezameld, of is de PMD-container van 240 liter toch te groot? Met de juiste inzichten kun je je als gemeente goed voorbereiden.Afval is de moeite waard.