Kwaliteit PMD onderzocht met analyse 422 monsters

Het gescheiden inzamelen, sorteren en verwerken van kunststof verpakkingsafval (PMD; plastic, metalen en drankkartonnen) is de laatste tijd enorm toegenomen. Om actuele en betrouwbare informatie over deze afvalsoort te verzamelen, onderzocht De AfvalSpiegel samen met Witteveen+Bos de samenstelling van het PMD. Daarnaast keken we naar de verschillen in de samenstelling van ingezameld PMD tussen inzamelsystemen in Nederland.

In de rapportage ‘Samenstelling ingezameld kunststof/PMD verpakkingen – Fase 2’ zijn alle resultaten te vinden. Met de bevindingen is het mogelijk om de ‘inzamelstructuur’ voor PMD in Nederland te verbeteren. De opdrachtgever van het onderzoek is het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval, dat gemeenten helpt de inzameling en de recycling van kunststof verpakkingsafval te verbeteren.

Kwaliteit van het PMD analyseren
In totaal heeft De AfvalSpiegel voor het onderzoek 422 monsters geanalyseerd. Deze monsters zijn genomen bij 17 verschillende groepen gemeenten (gebaseerd op inzamelsystemen). De gemeten gemiddelde zuiverheid van het PMD-afval is 83 procent. Een belangrijk kenmerk van de beter presterende ‘groepen’ in het onderzoek, is dat vaker gewerkt wordt met inzamelzakken voor PMD. Het gebruik van de PMD-zakken leidt dus tot de hoogste zuiverheid.

In het onderzoeksrapport staan nog enkele andere interessante bevindingen. Bijvoorbeeld dat diftar een beperkt positief effect heeft op de samenstelling van PMD. En dat tussen diftarsystemen – zoals gewichtsweging of volumefrequentie – de onderlinge verschillen niet groot zijn. Ook heeft de stedelijkheidsklasse weinig effect op de zuiverheid van PMD.

Plasticsoorten herkennen en controleren
Tijdens de sorteeranalyses voor dit onderzoek bekeek De AfvalSpiegel ook hoe de fractie kunststof is opgebouwd (PE, PP, PET, etc.). Meer weten over De AfvalSpiegel en wat wij doen op het gebied van PMD? Neem dan contact op met Ton Daamen, specialist afvalbeleid- en beheer, via ton@deafvalspiegel.nl of Britta Aarts, Specialist afvalonderzoek & beleidsondersteuning, via britta@deafvalspiegel.nl, of bel 0857731995.Afval is de moeite waard.