Wekelijks GFT inzamelen: een duur zoethoudertje

Als bij je inwoners tijdens een hittegolf de maden uit de bak kruipen, duurt het meestal niet lang voordat de eerste raadsleden gaan vragen om een wekelijkse inzameling van GFT-afval. Want die stinkende bakken moeten de inwoners bespaard blijven. Het verhogen van de service is niet verkeerd natuurlijk, maar na weer een zomer wekelijks GFT inzamelen blijkt het toch wel een duur zoethoudertje.

In meerdere gemeenten waar De AfvalSpiegel werkzaam is, denkt men na over het invoeren van het wekelijks inzamelen van GFT of gebeurt dit al. Het klinkt mooi: geen klagende inwoners meer over vliegenoverlast of stank. Wat wij vooral zien is de andere kant van deze maatregel. Wekelijks GFT inzamelen is erg duur en levert maar een minimale hoeveelheid extra kilo’s GFT op. Daarnaast kan helaas 1 tropische dag al zorgen voor maden in de container.

Is dit het waard?
Uit onze sorteeranalyses blijkt dat een groot gedeelte van het restafval nog steeds uit keukenafval (GF) bestaat. Met het wekelijks inzamelen van GFT ga je de scheidingsdoelstellingen dus niet halen. Daarbij komt dat de vuilniswagen dubbel zo vaak moet rijden in de zomermaanden, dus erg milieuvriendelijk is het niet. Als inwoners bovendien de kans krijgen om hun groene bak buiten te zetten, zullen ze dit ook doen. Dit betekent dat een groot gedeelte van de minicontainers nog niet eens halfvol zit. Het gevolg is een inefficiënte inzameling, aangezien beladers maar een maximaal aantal containers mogen legen in het kader van de arbeidsbelasting. Zo kan het voorkomen dat de vuilniswagen weer halfleeg terugkeert naar de overslag.

Wat het wekelijks inzamelen in de zomermaanden kost, verschilt per gemeente. Maar reken maar uit: de kosten voor het inzamelen verdubbelen in die tijd. De vraag is dan ook: Vindt de inwoner het alleen maar fijn, of ook echt noodzakelijk? In een van de bewonersonderzoeken die De AfvalSpiegel uitvoert bleek dat de respondenten al snel terugkwamen van hun wens voor wekelijkse GFT-inzameling toen ze eenmaal hoorden wat de kosten waren. Ze wilden er niet meer afvalstoffenheffing voor gaan betalen.

Politieke druk
Voordat onder politieke druk de beslissing gemaakt wordt om wekelijks in te zamelen, is het dus goed om van te voren een peiling te maken. Kijk hoe noodzakelijk de maatregel nou eigenlijk is en of inwoners bereid zijn om hier extra voor te betalen. Of zorg voor een goede evaluatie van de maatregel nadat je het een zomer geprobeerd hebt. Hoeveel kilo GFT is er extra ingezameld? Zit er minder GFT in het restafval? Zijn de inwoners daadwerkelijk tevreden en wat waren de extra kosten? Maak dan een onderbouwde en afgewogen keuze die goed te verantwoorden is.

Uit onze ervaringen blijkt dat het wekelijks inzamelen van GFT vooral een duur zoethoudertje is. Voorkomen is beter dan genezen: de gemeente kan ook kiezen voor bewustwording door middel van voorlichting. Bied de inwoners tips waardoor hun GFT-container voor zo min mogelijk overlast zorgt. Denk aan het gebruik van composteerbare zakken voor etensresten, het plaatsen van de container in de schaduw, hedera tegen de maden, een stok onder de deksel, afwisselend laagjes GF en tuinafval in de container stoppen etc. Veel gemeenten zijn hier al actief mee bezig. Natuurlijk kun je nooit iedereen tevreden houden, maar soms geeft het verlagen van het serviceniveau (of het niet verhogen) net het zetje dat inwoners nodig hebben om met de GFT-tips aan de slag te gaan.Afval is de moeite waard.