Aparte luierrecycling is het onderzoeken waard

Er zijn genoeg gemeenten die luiers gescheiden inzamelen, maar hoeveel luiers worden ook echt gerecycled? De verwerking van luiers en incontinentiemateriaal is nog volop in ontwikkeling, waardoor er momenteel landelijk een capaciteitstekort is als het gaat om recycling. Hoe staat dit ervoor in Nederland? Wat gebeurt er eigenlijk met de luiers als ze gerecycled worden en wegen de kosten van de gescheiden inzameling wel op tegen de baten?

Het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal brengt logischerwijs kosten met zich mee, want er moet een hele inzamelstructuur opgezet worden. Denk aan het aanschaffen en plaatsen van speciale containers en de extra inzamelroutes. Daarnaast zijn er de verwerkingskosten van het laten recyclen van luiers. Hoewel voor sommige gemeenten dit momenteel duurder is dan het verbranden van restafval, lijkt het er sterk op dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Het recyclen van een ton luiers kost op het moment namelijk ongeveer evenveel als het verbranden van restafval, indien het verwerken van fijn restafval opnieuw aanbesteed moet worden. Daarnaast zinspeelt de Rijksoverheid op een verdere verhoging van de verbrandingsbelasting, waardoor die kosten in de toekomst zullen stijgen. De gescheiden inzameling van luiers is dan een investering, maar betaalt zich in de toekomst uit door lagere verwerkingskosten.

CO2-besparing en nieuwe grondstoffen
Voor sommigen nog belangrijker dan de kosten is het milieurendement van luierrecycling. Gebruikte luiers leveren verschillende grondstoffen op. Luierrecyclebedrijf ARN noemt kunststof (plasticgranulaat) en de zogenoemde ‘slurry’ (zie video hieronder). De slurry wordt gebruikt om biogas, compost en kunstmest van te maken. De overige milieuwinst zit in de emissiereductie. Dit komt volgens ARN uit op 964 kilogram CO² per ton luierafval. Met andere woorden, dit is de hoeveelheid CO² uitstoot als je van Amsterdam naar Damascus rijdt of 4 keer op en neer vanuit Amsterdam naar Milaan. Het biogas kan de gemeente alleen niet meerekenen als ‘hergebruik’ volgens de VANG-doelstellingen, want het is geen recycling maar ‘nuttige toepassing’.

Met nieuwe technieken worden zo hoogwaardig mogelijke grondstoffen uit de luiers gehaald. Naast ARN zijn meerdere partijen mee bezig met luierrecycling. Diaper Recycling Europe is bezig met het opzetten van een nieuwe installatie en ook de Metropoolregio Amsterdam doet onderzoek naar het halen van 100% herbruikbare materialen uit luiers.

Capaciteit breidt uit in de toekomst
Vooralsnog loopt de vraag naar luierrecycling vooruit op de capaciteit die er momenteel beschikbaar is. ARN heeft al een 1e reactor in werking, maar die zit al vol. Het bedrijf heeft besloten een 2e en 3e reactor te openen en deze uitbreiding is waarschijnlijk pas volgend jaar gereed. In de nabije toekomst hoeven dus een stuk meer gemeenten niet alleen meer luiers in te zamelen als een service, maar worden luiers ook daadwerkelijk gerecycled.Afval is de moeite waard.