Een politieke keuze: de hoogte in met afval scheiden

Woon je in een appartement, flat of bovenwoning, dan heb je niet altijd de mogelijkheid om afval te scheiden. Dat is best begrijpelijk, want gescheiden afval inzamelen in de hoogbouw wijkt sowieso af van de reguliere afvalinzameling. En dat betekent extra kosten voor de gemeente. Soms is het nodig, zoals bij de invoering van diftar. Wat zijn de mogelijkheden?

Als gemeente faciliteer je het gescheiden inzamelen van afval in de hoogbouw vooral als je van mening bent dat die inwoners ook mee moeten kunnen doen. Dus puur voor de service richting deze inwoners en voor het milieurendement. De kosten staan namelijk niet in verhouding met wat het oplevert. Dat maakt het vooral een politieke keuze. Die keuze wordt gemakkelijker als diftar ingevoerd wordt, want dan is het noodzakelijk dat deze groep inwoners goed het afval kan scheiden. Hebben zij de mogelijkheid niet, dan zijn zij sowieso duurder uit en ontstaat er onderlinge ongelijkheid.

Hoe te organiseren?
De kunst is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de inzameling van de laagbouw. Zo bespaart een gemeente op de kosten. Grote steden hebben vaak al containers in de wijk. Waar dit niet mogelijk is, heb je maatwerk nodig. Met name in kleinere gemeenten speelt dit. De AfvalSpiegel is voor meerdere gemeenten bij inwoners thuis op bezoek geweest in appartementencomplexen en bovenwoningen. Daar keken we hoeveel ruimte er was voor bijvoorbeeld minicontainers en om de wensen van de bewoners te inventariseren. Bijkomend voordeel is dat inwoners goed meegenomen worden in een nieuw afvalbeleid.

Over het algemeen is het de ervaring van De AfvalSpiegel dat bewoners van de hoogbouw open staan voor gescheiden inzameling, maar dat er vaak een ruimtegebrek is. Zo is er weinig plek voor PMD-zakken of voor een extra prullenbak in de keuken. Een wekelijkse PMD-inzameling is dan een oplossing, alsook een aanrechtbakje voor GF en etensresten in combinatie met een verzamelcontainer in een algemene ruimte.

Bewoners van de hoogbouw staan vaak open voor afvalscheiding, maar kampen met ruimtegebrek.

Kwaliteit van het GFT
De afvalinzameling van GFT in de hoogbouw staat vaak in een slecht daglicht vanwege de kwaliteit van het GFT dat ingezameld wordt. Het juiste inzamelmiddel is dan ook belangrijk. Een afgesloten GFT-zuil (met toegangspasje) in de openbare ruimte werkt beter dan een open GFT-zuil. En een keukenbakje en / of biozakjes ter beschikking stellen helpt ook bij het scheiden van GF-afval en etensresten. Een grotere kans op schoon GFT-afval heb je door alleen bewoners toegang te geven tot de GFT-container die zich hiervoor opgegeven hebben. Dat zijn over het algemeen toch de bewoners die ook de intentie hebben om goed afval te scheiden.

Het is al met al veel moeite om gescheiden inzameling in de hoogbouw te organiseren. Bovendien kost het de gemeente veel geld. Hier staat tegenover dat dit deel van de inwoners ook gewoon mee kan doen met de rest. Zij vinden het over het algemeen immers geen fijn gevoel dat ze hun afval niet apart kunnen houden in een tijd waarin het milieubewustzijn in de maatschappij meer en meer toeneemt. Hoeveel vindt de gemeenteraad dit waard? Dat is dus uiteindelijk een politieke keuze.Afval is de moeite waard.