In welke bak mag de chipszak (nu echt)?

Vorig jaar schreven we nog een artikel over de 5 meest voorkomende PMD-‘vervuilers’, met de chipszak stipt op nummer 1. Tegenwoordig mag de chipszak wél in het PMD. Is gemak van het scheiden belangrijker dan de mogelijkheid tot recycling? En wat moeten gemeenten naar hun inwoners communiceren?

De reden dat de chipszak nooit in het PMD mocht is vanwege het metaallaagje aan de binnenkant van de zak. Doordat deze verlijmd is met de plastic buitenkant, is de chipszak niet recyclebaar. De chipszak bleek toen niet alleen de meest voorkomende ‘stoorstof’ (stof die niet in de fractie thuishoort), maar ook het meest gezochte item op de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Het is dus voor de consument blijkbaar erg onduidelijk dat de chipszak hier niet in hoort. Of hoort ie er nu wel in?

De onduidelijkheid is groot
Om de verpakkingsindustrie te stimuleren meer recyclebare verpakkingen te maken, zijn de regels rondom het inzamelen en vermarkten van PMD afgelopen jaar veranderd. De industrie is sindsdien gebaat bij een zo zuiver mogelijke PMD stroom. Er is tegelijkertijd ook gedacht aan de consument. Om de scheidingsregels minder ingewikkeld te maken is het sinds kort toegestaan om de chipszak bij het PMD te stoppen, ondanks dat het niet opnieuw als plastic gebruikt kan worden. Dit leidt tot een bijzondere uitleg op de Afvalscheidingswijzer, die het voor de consument niet per se duidelijker maakt:

Uitleg Milieu Centraal

Scheidingsgemak vs. recyclebaarheid
Navraag bij Milieu Centraal leert dat de voorlichtingsorganisatie zich enerzijds moet houden aan de formele scheidingsregels. Anderzijds wil de organisatie aan de consument het beste milieuadvies geven, ofwel dat die de huidige chipszakken direct bij het restafval kan gooien. Het Platform Ketenorganisatie (VNG & Afvalfonds) maakte de keuze om de chipszak bij het PMD toe te staan. Hiermee verkiest het platform dus scheidingsgemak boven wat er aan de verwerkingskant mogelijk is. Dit brengt ook financiële consequenties mee, want gemeenten krijgen een vergoeding voor alle ingezamelde PMD, mits het vervuilingspercentage niet te hoog is. Dat de chipszak nu officieel geen ‘vervuiling’ meer is, scheelt een klein beetje voor gemeenten.

Communicatie richting de consument
Moeten gemeenten dan volop in de communicatiemodus om de chipszak weer in het PMD te krijgen? Beter van niet, want dat levert alleen maar verwarring op. De nieuwste landelijke PMD-communicatiecampagne ‘Recycleklaar’ rept er in ieder geval niet over. Het beste lijkt ons daarom om de chipszak overal van de ‘niet-in-het-PMD-lijst’ te halen.

Vervolgens moeten we hopen dat er steeds meer chipszakken geproduceerd worden die alleen uit plastic bestaan, ofwel dat er een goede manier uitgevonden wordt om de chipszak alsnog te recyclen. De kans op die laatste optie is klein, maar dat chips in ‘puur’ plastic mogelijk is wordt door sommige merken al bewezen. Dan kan ook de uitleg op de Afvalscheidingswijzer aangepast worden en is het voor eens en altijd duidelijk: de chipszak mag in de PMD-bak.Afval is de moeite waard.