Kwaliteit herbruikbare stromen gaat achteruit

Je hoort het overal; Nederland wil toe naar minder restafval en meer herbruikbare grondstoffen. Veel gemeenten leggen de focus dan ook op het verminderen van de hoeveelheid restafval. Waar blijft de kwaliteit van de herbruikbare stromen? De laatste jaren zien we de kwaliteit van de fracties PMD, GFT en textiel namelijk alleen maar afnemen. Hoe zit dat nou precies? 

Van KFF naar PMD
De fractie kunststof heeft in vrij korte tijd een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, zo ook de kwaliteit ervan. In 2007 begonnen de eerste gemeenten met de inzameling van het zogeheten KFF: kunststof flessen en flacons. Sorteeranalyses lieten destijds nauwelijks vervuiling zien. In de loop der jaren is deze stroom veranderd in het huidige PMD: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.

De naamsverandering heeft niet veel goeds gedaan voor de duidelijkheid van de scheidingsregels. Sinds de komst van de ‘plastic verpakkingen’ is er bij veel inwoners verwarring over wat daar nou mee bedoeld wordt. Harde plastics of plastic speelgoed horen hier namelijk helemaal niet in thuis. Ook de toevoeging van de metalen verpakkingen en drankkartons zorgt voor de nodige verwarring.

Inmiddels is de vervuiling van deze stroom fors gestegen. Al eerder schreven we een artikel over het onderzoek naar de kwaliteit van PMD. Hieruit blijkt dat ook het inzamelmiddel van invloed is op de hoeveelheid vervuiling.

Vervuild PMD
Vervuiling in PMD

Kwaliteit GFT onder druk
Vervuiling in de fractie GFT is een groot probleem. Al een aantal jaar op rij doet De AfvalSpiegel verschillende analyses van GFT-afval. Hierin zien we een stijging in de hoeveelheid vervuiling. Zuiver GFT is van belang voor de kwaliteit van het gerecyclede product; compost.

Doordat GFT een natte fractie is, verkleeft het snel met ander afval. Deze verkleving zorgt ervoor dat de vervuiling die er is, tijdens het proces verdrievoudigt. Volgens de verkenning van VANG HHA is dit zelfs een factor 3 á 4!

Een opkomend probleem zijn de afbreekbare kunststoffen die mensen bij het GFT-afval doen. Buiten dat de afbraaktijden van deze producten langer zijn dan de meeste verwerkingsinstallaties hanteren, levert het materiaal niets op voor de compost die van GFT-afval wordt gemaakt.

Vervuild GFT
Vervuiling in GFT
Vervuiling textiel
Vervuiling in textiel

Textiel is kwetsbaar
De derde stroom die veel last heeft van vervuiling is textiel. Textiel is te verdelen in twee soorten: kleding die nog gedragen kan worden en textiel dat hergebruikt kan worden door er vezels van te maken. Textiel is een kwetsbare fractie; door vocht of stank kan een volledige lading onbruikbaar worden.

Waar textiel een aantal jaar geleden nog alleen werd ingezameld voor goede doelen, wordt textiel nu steeds meer als standaard afvalstroom voor de gemeente gezien. Volgens het rapport van VANG HHA brengen de nieuwe inzamelmiddelen vervuiling met zich mee. In ondergrondse containers komt namelijk snel vocht bij het textiel en doen mensen er makkelijk ander afval bij.

Meer weten
De AfvalSpiegel voert regelmatig sorteeranalyses uit om de kwaliteit van verschillende afvalstromen te meten. Wil je weten hoe het zit met de vervuiling van een specifieke afvalstroom of het uitvoeren van sorteeranalyses? Neem contact op met Britta Aarts via Britta@deafvalspiegel.nl of bel naar 085 773 1995.Afval is de moeite waard.