Van participatie tot afvalbeleid

Bij de verandering van afvalbeleid komt veel kijken. Denk niet alleen aan de kosten en de beoogde effecten, ook het betrekken van inwoners of vertegenwoordigers wordt steeds belangrijker. De doelstellingen voor betere scheiding en minder restafval raken namelijk het gedrag van de inwoners. Om dat te laten slagen, is draagvlak essentieel. Participatie kan in verschillende vormen en maten. Deze keer lichten we het proces in de gemeente Alphen-Chaam uit.

Deze weken ondersteunt De AfvalSpiegel de gemeente Alphen-Chaam met inloopavonden over het toekomstige afvalbeleid. Na het besluit van de raad in mei dit jaar, zijn deze inloopavonden de volgende stap richting het nieuwe beleid. Zo blijven de inwoners betrokken en creëert de gemeente draagvlak voor de veranderingen die per 2020 ingaan.

Inwoners eerst
In een eerder artikel lees je hoe de gemeente Alphen-Chaam haar inwoners al vroeg in het proces betrok. Via een bewonersenquête over het afvalbeleid konden inwoners zich opgeven voor een klankbordgroep. In deze groep werden de resultaten van de enquête besproken en werd gediscussieerd over het inzamelsysteem.

Na de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep, werd deze opgesplitst per dorpskern. Zo werd duidelijk wat de specifieke behoeften waren in de verschillende kernen. Alle resultaten werden gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Ook de raad zelf ging middels een thema-avond aan de slag met het onderwerp afval. Met thema’s als GFT-afval, het aantal containers aan huis, de milieustraat en de afvalstoffenheffing werden alle wensen en bezwaren geïnventariseerd.

Gemeenteraad unaniem
De AfvalSpiegel vertaalde alle verzamelde informatie in een voorstel voor het nieuwe afvalbeleid. Dit bestond uit verschillende scenario’s voor de toekomstige afvalinzameling. In een raadsvergadering is de raad tot een voorkeursscenario gekomen. De AfvalSpiegel heeft dit scenario doorgerekend en opgesplitst in twee nieuwe scenario’s: het in één keer doorvoeren van het nieuwe beleid of in twee fases.

Het gehele proces heeft acht maanden geduurd, maar zorgde uiteindelijk voor een soepel besluit in de raad. De raad koos unaniem één scenario.

Tijdpad Alphen-Chaam
Tijdpad proces tot nieuwe beleid

Vervolgstappen
Na het besluit van de raad zijn er verschillende informatieavonden in de dorpskernen voor inwoners waar zij vragen kunnen stellen over de verandering. Hier wordt het gekozen scenario uitgelegd en kunnen inwoners zien uit welke containers en zakken zij mogen kiezen. Op deze manier kunnen inwoners zich goed voorbereiden op de verandering en worden op voorhand al zorgen en bezwaren weggenomen.

Meer weten?
De AfvalSpiegel ondersteunt regelmatig gemeenten bij het vormen van nieuw afvalbeleid. Wil je meer weten over hoe je het beste bewoners betrekt bij nieuw beleid? Neem contact op met Ton Daamen via ton@deafvalspiegel.nl of bel naar 085 773 1995.Afval is de moeite waard.