Wat zit er nog in het restafval als je echt je best doet?

Beter scheiden levert minder restafval op. Wat zit er nog in het restafval bij mensen die écht hun best doen? Voor de 100-100-100 editie in gemeente Oldebroek voerde De AfvalSpiegel een sorteeranalyse uit. Het afval van de deelnemers sorteerden we zoals in een gebruikelijke analyse. De resultaten zijn opvallend.

100-100-100
100 huishoudens, 100 dagen, 100% (rest)afvalvrij is een landelijk concept dat al door veel gemeenten is ingezet. Deelnemers proberen afval te voorkomen en het afval dat ze hebben zo goed mogelijk te scheiden. In het artikel: 100-100-100: Minder restafval moeilijk? vertellen we over hoe de uitdaging in zijn werk gaat en wat de gemeente met de louter goede resultaten kan doen.

Resultaten sorteeranalyse
Wat zit er nou nog in het restafval bij een deelnemer van 100-100-100? Om die vraag te beantwoorden voerden we voor de editie in gemeente Oldebroek een sorteeranalyse uit. Het resultaat: slechts 16% zat onterecht bij het restafval. In de gemiddelde gemeente van Nederland zit circa 85% onterecht in het restafval. Opvallend in deze analyse is het lage percentage GFT-afval. De gemiddelde restcontainer in Nederland bestaat namelijk uit meer dan 40% GFT. Het betere scheidingspercentage heeft grote invloed op de kilo’s aangeboden restafval. Zo bieden deelnemers van 100-100-100 70% minder restafval aan dan de gemiddelde inwoner van Oldebroek.

Resultaat analyse 100-100-100

* In gemeente Oldebroek wordt het PMD-afval nagescheiden uit het restafval. Om die reden rekenen we deze stroom tot ‘terecht in het restafval’.
** De luiers horen bij het restafval omdat de gemeente deze stroom op dit moment niet apart inzamelt en verwerkt. Vandaar ook de term ‘terecht bij het restafval’.

Leren van de uitkomst
Een week na de analyse kregen de deelnemers het resultaat te lezen. In het verslag beschreven we wat ze nóg beter kunnen doen. Ook kregen de deelnemers specifieke tips over het voorkomen van restafval dat we tegenkwamen. Welke producten kun je vervangen door een duurzamere variant?

100% afvalvrij leven is erg lastig. De edities van 100-100-100 richten zich daarom ook op het zo goed mogelijk afvalvrij leven en het scheiden van het afval. De sorteeranalyse is een mooie aanvulling op de uitdaging.

Meer informatie?
Wil je meer weten over het uitvoeren van een 100-100-100 uitdaging of de sorteeranalyse? Neem dan contact op met Simone Lindhout via simone@deafvalspiegel.nl of bel naar 085 – 773 1995.

De resultaten van de analyse zijn vertrouwelijk, daarom laten we in dit artikel geen specifieke resultaten per afvalstroom zien.Afval is de moeite waard.