Hét beste inzamelmiddel voor textiel bestaat niet

Het afgelopen half jaar volgden we bij zes verschillende gemeenten de inzameling van textiel: van het aanbieden door de burger tot aan het sorteercentrum. We vergeleken de meest gangbare inzamelmiddelen en zetten de belangrijkste conclusies op een rijtje. Wat blijkt: ieder inzamelmiddel heeft zo z’n voor- en nadelen.

De manier van inzamelen veroorzaakt vervuiling
In ons vorige artikel beschreven we de vervuiling in het textiel. Het spreekt voor zich dat andersoortig afval het textiel in de container vervuilt. Met name textiel dat los in de container zit raakt dan aangetast, waardoor het niet meer geschikt is voor hergebruik. Beter communiceren over het aanbieden van textiel in een afgesloten zak is dan ook belangrijk. Daarnaast zorgt regen tijdens de inzameling en regenwater in de container voor nat textiel. Een derde oorzaak waardoor textiel vervuild raakt, is het aanstampen van de vracht tijdens de inzameling. Dit laatste is eenvoudig te voorkomen door de lengte van de route goed af te stemmen op het aangeboden volume.

Een groot deel van het textiel raakt vervuild nadat het in de container is gedaan.

Ieder inzamelmiddel heeft voor- en nadelen
Er zijn verschillende inzamelmiddelen voor textiel. Elk middel heeft zijn eigen voor- en nadelen. De meest voorkomende middelen zijn de bovengrondse container, de ondergrondse container en inzameling via handlos. Met handlos wordt de container handmatig geleegd om direct ter plekke de vervuiling eruit te halen. Dat klinkt als een ideale oplossing om vervuiling zo snel mogelijk te verwijderen. Maar buiten dat het erg arbeidsintensief werk is, bleek uit ons onderzoek dat het grootste gedeelte van de vervuiling er pas bij de sorteerlocatie uit werd gehaald. Dubbel werk dus.

De bovengrondse container heeft vaak grote inwerpopeningen, waardoor er meer ongewenst textiel zoals kussens en dekbedden in belanden. Containers voorzien van anti-diefstalkleppen hebben meer kans op een storing, omdat dit type klep sneller klem zit. Het voordeel is dat door de hoge inwerpopening inwoners minder snel zakken restafval in de container doen.

De ondergrondse container staat bekend om veel vervuiling en grote kans op nat textiel door regen. Echter blijkt uit ons onderzoek dat technische aanpassingen aan de ondergrondse containers nat textiel kunnen voorkomen. Het voordeel van de ondergrondse container is dat bij veel gemeenten deze het beste in het straatbeeld past.

De Afvalstoffendienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelde een eigen container. De container is waterdicht en zo ontworpen dat het textiel niet in de inwerpopening blijft liggen. In de container zit een kar. Wanneer deze vol is ruilt de inzameldienst deze om voor een lege kar. De volle karren worden op locatie bij de afvalstoffendienst via handlos uitgezocht op drie stromen: vervuiling, kleding voor de kringloopwinkel en textiel dat doorgaat naar een sorteerlocatie voor textiel.

Verbeter de keten
Met het kiezen van het best passende inzamelmiddel per locatie én de juiste wijze van transport kan de gemeente vervuiling in het textiel dus enigszins voorkomen. Daarnaast is goed communiceren van belang richting de inwoners, zodat ze bijvoorbeeld het textiel in een afgesloten zak stoppen. Meer praktische tips over het verbeteren van de textielketen kun ook je lezen in de handreiking die wij voor Rijkswaterstaat opstelden.Afval is de moeite waard.