Nieuws

Restafval is vaak niet per se ‘persoonsgebonden’. Een meerpersoonshuishouden heeft dus (bij goed scheiden) niet vanzelfsprekend kilo’s meer restafval dan een eenpersoonshuishouden*. Toch hanteren veel gemeenten, als het gaat om de afvalstoffenheffing, verschillende tarieven voor een- en meerpersoonshuishoudens. ...

Bij de verandering van afvalbeleid komt veel kijken. Denk niet alleen aan de kosten en de beoogde effecten, ook het betrekken van inwoners of vertegenwoordigers wordt steeds belangrijker. Deze keer lichten we het proces in de gemeente Alphen-Chaam uit. ...

In vrijwel alle gemeenten bestaat het restafval voor een groot gedeelte uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT). In 2018 was dat bij de gemiddelde Nederlander 40%. Een dilemma dat geen simpele oplossing kent. Hoe zit het nou eigenlijk?...

Je hoort het overal; Nederland wil toe naar minder restafval en meer herbruikbare grondstoffen. Waar blijft de kwaliteit van de herbruikbare stromen? De laatste jaren zien we de kwaliteit van de fracties PMD, GFT en textiel namelijk alleen maar afnemen. ...

Afgelopen maandag was het weer zover: de zwerfafvaldag voor de eerstejaars leerlingen van het Maurick college in Vught. De actiedag richt zich elk jaar op bewustwording van zwerfafval en het gedrag van de leerlingen zelf rondom afval. ...

De laatste weken komen geregeld acties voorbij over het opruimen van zwerfafval. Vrijwilligers slaan de handen ineen om hun eigen buurt schoon te maken. Steeds vaker in samenwerking met de gemeente. Hoe maak je als gemeente nou een goede zwerfafvalaanpak? En hoe weet je of de aanpak ook echt werkt?...

Wellicht de grootste afvaluitdaging in deze tijd: afval scheiden in de grote stad. Steeds meer mensen vestigen zich in steden, waar geen laagdrempelige oplossingen beschikbaar zijn voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Wat is nou de beste oplossing voor de binnenstad en de hoogbouw?...

Jong geleerd is oud gedaan. Thuis moet je je afval scheiden, waarom niet ook op school? Niet voor niets zijn veel gemeenten geïnteresseerd om scholen te betrekken bij het scheiden van afval. Scholen hebben een voorbeeldfunctie. Waarom gebeurt dit nog niet overal?...

Afval is de moeite waard.