Nieuws

Gilze Rijen start met het anders inzamelen: het aan huis ophalen van herbruikbare stromen en het wegbrengen van het restafval naar ondergrondse containers. ...

Het gescheiden inzamelen, sorteren en verwerken van kunststof verpakkingsafval is de laatste tijd enorm toegenomen. Om actuele en betrouwbare informatie over deze afvalsoort te verzamelen, onderzocht De AfvalSpiegel samen met Witteveen+Bos de samenstelling van het PMD. ...

Afval is de moeite waard.