Artikelen

In deze coronatijden worden de milieustraten overspoeld met grof afval, nu iedereen thuis de boel opruimt. Hierdoor worden gemeenten nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Want waar we doorgaans vooral bezig zijn met het terugdringen van het fijn restafval, is het grof restafval een ondergeschoven kindje....

Bij bewonersonderzoeken stellen wij vaak de vraag wat de belangrijkste reden is voor mensen om afval te scheiden. Hierdoor is het mogelijk voor ons om de antwoorden van inwoners uit verschillende hoeken van Nederland naast elkaar te leggen. De meeste mensen noemen ‘beter voor het milieu’ als motivatie....

Nu de vervuiling van herbruikbare soorten afval toeneemt, werpt de vraag zich op hoe realistisch het is om toe te willen naar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2025. Veel gemeenten zitten hier nog mijlenver vandaan....

Woon je in een appartement, flat of bovenwoning, dan heb je niet altijd de mogelijkheid om afval te scheiden. Dat is best begrijpelijk, want gescheiden afval inzamelen in de hoogbouw wijkt sowieso af van de reguliere afvalinzameling. ...

Na ruim 25 jaar werken voor De AfvalSpiegel (voorheen Bureau Milieu & Werk) gaat onze collega Leny van der Ende met pensioen. In die lange periode heeft ze veel ervaring opgedaan bij legio gemeenten op het gebied van afval. Nu ze stopt deelt ze graag enkele van haar belangrijkste inzichten....

Afval scheiden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Leg het daarom duidelijk uit. Dat lijkt simpel, maar moeilijk taalgebruik ligt al snel op de loer. Je staat er niet vaak bij stil, maar 1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. Dit betekent dat je een grote groep beter kan bereiken...

Daalt in jouw gemeente de hoeveelheid restafval na invoering van een nieuw inzamelsysteem, bijvoorbeeld diftar? Houd dan ook rekening met ‘verdwenen’ afval. De afname van de hoeveelheid restafval kan meestal niet volledig worden verklaard door extra gescheiden ingezameld afval. Waar blijft dit afval en waarom wil je dit liever niet?...

Afgelopen vrijdag ging een overgrote meerderheid van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG akkoord met het pakket aan nieuwe afspraken over kunststof verpakkingen. ...

Afval is de moeite waard.