icoon-bedrijven

Overheden

Als overheidsinstelling of gemeentebestuur heeft u een belangrijke taak op het gebied van afval(verwerking). Worden de beoogde scheidings-targets gehaald? Wordt de burger voldoende gemotiveerd in het juist scheiden – en daardoor leveren – van grondstoffen? Hoe scoort uw gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde? De AfvalSpiegel maakt afvalpraktijken in een gemeente inzichtelijk, brengt rapportages en adviezen uit en wordt ingeschakeld voor het ontwikkelen en implementeren van communicatietrajecten richting de burger.

   
   

down

sorteeranalyse

Sorteeranalyse

 

De AfvalSpiegel is specialist in sorteeranalyses. Wij onderzoeken door middel van handmatig uitsorteren op locatie de samenstelling van het (huishoudelijk) afval. Het sorteerresultaat wordt door de adviseurs van De AfvalSpiegel verwerkt in een heldere rapportage over het effect van de gescheiden afvalinzameling, het klimaateffect en de eventuele verbetermogelijkheden binnen de desbetreffende gemeente.

[/vc_row]

   
   

schouwen

Schouwingen

 

De AfvalSpiegel voert jaarlijks tientallen schouwingen uit. Onze specialisten gaan op pad om zwerfafval, bijplaatsingen en verdere verrommeling in een gebied in kaart te brengen. Wat volgt is een uitgebreid document waar doelgericht actie op ondernomen kan worden.

[/vc_row]

   
   

Verandertrajecten

 

Iedereen heeft verstand van afval. Vele partijen en gemeentelijke afdelingen spelen een rol bij de afvalinzameling. De medewerking van de burger is de beslissende factor. De burger denkt: het gescheiden afval komt toch weer op één hoop terecht. De mondige burger eist uitleg en wil betrokken worden bij de introductie van nieuwe inzamelsystemen. De AfvalSpiegel beschikt over objectieve kennis, campagnekracht en de tact om de projectleider te zijn van het integrale verandertraject Van Afval Naar Grondstof in de gemeente.

[/vc_row]

   
   

Europese aanbestedingen

 

De AfvalSpiegel heeft jarenlange ervaring op het gebied van (Europese) aanbestedingen. Of het nu gaat om optimalisatie van de inzamellogistiek, (her-)inrichting van de milieustraat of vergunningprocedures, wij nemen de ontwerp-, reken-, teken- en schrijftaken moeiteloos van u over. Met onze bestekken en procedurebewaking heeft u een probleemloze (Europese) aanbesteding. Wij fungeren als een praktische en secure afvalrechterhand waardoor u kunt blijven sturen op hoofdlijnen en niet verrast wordt door onaangename kwesties in de uitvoering.

[/vc_row]

   
   

Stocksy_txpe4c8fce746Q000_Medium_154071

Onderzoek

 

Afval en reststromen vormen de kern van ons onderzoek. Wij kijken binnen uw gemeente naar herkomst, samenstelling, herbruikbaarheid en energie-inhoud van afval. Bovendien brengen wij voor u zwerfafval en verdere ‘verrommeling’ in kaart. Waar komt het vandaan? Wie is er verantwoordelijk voor? Belangrijker nog: hoe is het te voorkomen? Door middel van uitgebreide afvalmonitoring voeren onze adviseurs grondig onderzoek uit naar het inkoop-, bewaar-, scheidingsgedrag van burgers en de acceptatie van inzamelsystemen. Het resultaat is een degelijke feitenbasis voor afvalbeleid en -uitvoering.

[/vc_row]

   
   

Stocksy_txpe4c8fce746Q000_Medium_590469

Advies

 

Uw afvalvraagstuk is bij De AfvalSpiegel in goede handen. Als ervaren adviseurs binnen de afvalwereld beschikken wij over een uitgebreid kennisnetwerk. De dagelijkse praktijk van afvalbeleving, gescheiden inzameling en hergebruik zit in onze vezels; daarnaast kennen wij de markten voor secundaire grondstoffen, inzamel-, verwerkingstechnieken en de veranderingen in het openbaar bestuur als geen ander. Met onze decennialange ervaring kunnen wij afvaltrends doortrekken naar de toekomst. Hieruit volgen realistische en praktisch uitvoerbare beleidsscenario’s en adviezen die binnen uw organisatie of gemeente vruchten zullen afwerpen.

[/vc_row]

   
   

Stocksy_txpe4c8fce746Q000_Medium_493956

Communicatie

 

De AfvalSpiegel is een samenwerkingspartner bij het ontwikkelen en uitvoeren van communicatietrajecten vanuit overheid richting burger. Dit varieert van bewonersavonden en nieuwsbrieven tot complete (digitale) campagnes die de juiste snaar weten te raken. Wij dragen zorg voor zowel de interne als externe communicatie en zijn uw projectleider bij (ingrijpende) verandertrajecten.

[/vc_row]

Afval is de
moeite waard.

Bezoekadres
Kraaivenstraat 21-15
5048 AB, Tilburg

Postadres
Postbus 10311
5000 JH, Tilburg

Contact
085 – 773 19 95
info@deafvalspiegel.nl
 
 
 
 
© De AfvalSpiegel 2018 • Website door Toffey • Design door Evers + de Gier